Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 05.06.2017

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • sai ülevaate SA Viljandimaa Hoolekandekeskus 2016. aasta majandusaasta aruandest;
 • eaka hoolduskuludes osalemine;
 • volituse andmine piiratud teovõimega isiku asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • linnavalitsus sai ülevaate Viljandi linna 2017. aasta I. lisaeelarve taotlustest;
 • tunnistada riigihanke «E-arvelduse teenus Viljandi Linnavalitsuses» edukaks pakkumuseks AS-i Eesti Post pakkumus hinnaga on 36 396 eurot, millele lisandub käibemaks.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kooskõlastada Viljandi Spordikeskuse teenuste hinnakirja muutmine;
 • toetada projekti «Pärdi päevad Viljandis 2017» 1500 euro ulatuses;
 • anda nõusolek Pärnu Spordikoolile sõudmise projektlaagri korraldamiseks Viljandi linnas.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • riigimaale hoonestusõiguse seadmine plaanimaterjali alusel;
 • anda kasutusluba Osaühingule Vikerkardin kuuluvale hoonele aadressil Karja tänav 2.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Kinnistu võõrandamine», eemärgiga võõrandada hoonestusõigusega koormatud kinnistu A. Maramaa puiestee 14a koos selle olulise koostisosade ja päraldistega ning kõigi õiguste ja kohustustega hoonestajale OÜ Nordlin Ehitus OÜ;
 • anda Nikulin Circus OÜ kasutusse kinnistutel aadressidega Carl Robert Jakobsoni tänav 2a ja Carl Robert Jakobsoni tänav 2c maa pindalaga 1444 m². Maad kasutatakse tsirkusetelgi ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks 26.06 – 03.07.2017;
 • kinnitada  P.P. Projekt OÜ koostatud töö «Viljandi ranna spordiväljaku projekteerimine»  asukohaga Supeluse, Viljandi linn  ja anda Viljandi Linnavalitsusele ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • tunnistada riigihanke «Lasteaia Mängupesa rühmaruumide mööbel» edukaks pakkumuseks OÜ Guido Mööbel pakkumus kui madalaima hinnaga pakkumus. OÜ Guido Mööbel pakkumuse hinnaks on 26 949 eurot, millele lisandub käibemaks;
 • tunnistada riigihanke «Lasteaia Mängupesa rühmaruumide ehitustööd» edukaks pakkumuseks OÜ Agretten pakkumus hinnaga 189 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Lähemalt: majandusameti juhataja Toivo Lõhmus, telefon 435 0711

Avalike suhete ja turismiküsimuste otsustati:

 • moodustada Viljandi linna esindamiseks Hollandis, Kampenis  15. – 18. juunil 2017. aastal toimuvatel 37. Rahvusvahelistel Hansapäevadel Viljandi Linnavalitsuse ning ametnike, muusikute ning kunstiprogrammis osaleja ühisdelegatsioon;
 • moodustada delegatsioon Viljandi linna esindamiseks Kretingas, Leedus 16. – 19. juunil 2017. aastal toimuval Kretinga linna festivalil.

Lähemalt: avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull, 435 4730

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist