Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 15.05.2017

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eaka hoolduskuludes osalemine;
 • volituste andmine piiratud teovõimega isikute nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks.

Lähemalt: toetuste spetsialist Karin Kiis, telefon 435 4759

Rahandusküsimustes otsustati:

 • korraldada riigihange «E-arvelduse teenus Viljandi Linnavalitsuses».

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • määrata 2017. aasta II taotlusvooru spordistipendiumid järgmiselt:
 1. Teet Nõgesmaa - 250 eurot osalemiseks MXGP Academy motokrossi suvises treeninglaagris Tartumaal Lange motokeskuses;
 2. Viljandi Sõudeklubi - 300 eurot osalemiseks rahvusvahelisel regatil «Merevaigust aer»;
 3. Hilja Bakhoff - 250 eurot osavõtuks veteranide EM-st Taanis Aahursis;
 4. Võimlemisklubi «Rütmika» - 200 eurot Lisa-Batricia Karu osalemiseks maailmakarikasarja kahel osavõistlusel ning maailmameistrivõistlustel rühmvõimlemises Eesti Koondise koosseisus. Toetus on antud majutuskulude katteks;
 5. Võimlemisklubi «Rütmika» - 300 eurot Keliis Lillemets osalemiseks MM ja MK II 2017 osavõistlusel rühmvõimlemises Eesti koondise koosseisus. Toetus on antud majutuskulude katteks;
 • määrata 2017. aasta II taotlusvooru loomestipendiumid järgmiselt:
 1. Kai Mägedi – 300 eurot loominguliseks stipendiumiks sünnipäevanäituse korraldamiseks;
 2. Stefan Airapetjan – 300 eurot muusikavideo filmimiseks koosseisule VAJE;
 3. Judith Parts – 80 eurot osalemiseks EV100 rahvamuusikatöötluse konkursi finaalis looga „Arg kosilane". Toetus antakse transpordikulude katteks;
 4. Rauno Vaher – 300 eurot keskkonna loomiseks, kus inimesed saavad oma unistused teoks teha – RimmuRuumi toetus;
 5. Evelin Lagle – 300 eurot loominguliseks stipendiumiks uue tsirkuse etenduse "Moiste" esitamiseks Viljandi publikule augustis 2017;
 6. Mari Meentalo – 300 eurot loominguliseks stipendiumiks erinevate loomeprojektidega tegelemiseks;
 • anda nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks Tartu Ülikoolile: Kultuuriakadeemia vilistlaspäev 20. mai 2017 kell 08.00 – 21. mai 2017 kell 05.00.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • vaide mitterahuldamine;
 • kinnitada Kuubik Projekt OÜ poolt koostatud töö nr. 1705 «Viljandi Politseijaoskonna osaline renoveerimine» aadressil Pargi tänav 1 ja anda ehitusloa taotlejale Kuubik Projekt OÜ ehitusluba ehitise rekonstrueerimiseks;
 • kinnitada Aktsiaselts VMT Ehitus poolt koostatud töö nr 10732 «Juurdeehitus» aadressil Riia maantee 56 ja anda ehitusloa taotlejale Aktsiaselts VMT Ehitus ehitusluba ehitise laiendamiseks;
 • kinnitada Osaühing Formica Projekt poolt koostatud töö nr 2018-12 «Tootmishoone laiendamine» aadressil Tähe tänav 13a ja anda ehitusloa taotlejale Aktsiaselts Nett ehitusluba ehitise laiendamiseks;
 • kinnitada OÜ Melotrix Grupp poolt koostatud töö nr 2016/08/I «Majutushoone ehitusprojekt» aadressil Sammuli puhkeküla ja anda ehitusloa taotlejale Vitali Kornõljevile ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada Proff Praktik OÜ poolt koostatud töö nr 2017-09 «Tööstushoone laoruumi juurdeehituse ehitusprojekt» aadressil Puidu tänav 13 ja anda ehitusloa taotlejale Aktsiaselts Toom Tekstiil ehitusluba ehitise laiendamiseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Projektikoda OÜ koostatud töö nr. 2015-11 «Sotsiaalmaja hoone rekonstrueerimise ehitusprojekt»  asukohaga Leola tn 12a, Viljandi linn  ja anda Viljandi Linnavalitsusele ehitusluba ehitise rekonstrueerimiseks;
 • kinnitada 2017. aasta teede pindamise ja asfalteerimise kava;
 • korraldada riigihange «Lasteaia Mängupesa rühmaruumide mööbel»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks», mille eesmärgiks on muuta Viljandi Linnavolikogu 30.03.2017 otsusega nr 402 kinnitatud varaliste kohustuste summasid, millega tagatakse meetme «Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergiakasutuse edendamine» raames Viljandi Linnavalitsuse projektide kohustuslik omafinantseering.

Lähemalt: majandusameti juhataja Toivo Lõhmus, telefon 435 0711

Muudes küsimustes otsustati:

 • maksta ühekordset lisatasu Viljandi Lasteaed Männimäe direktorile Ene Männikule, Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi direktorile Mall Kõivule ja Viljandi Jakobsoni Kooli direktorile Tiit Kurvitsale Viljandi linnale laekunud sõjapõgenikega seonduvast sihtrahast;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linna osalemine mittetulundusühingus Viljandimaa Ühistranspordikeskus».

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist