Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 08.05.2017

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • sotsiaaleelarvest toetuste määramine;
 • Viljandi Linnavalitsuse 08.02.2016 määruse nr 3 «Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus» muutmine;
 • volituse andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks;
 • esitada linnavollikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord».

Lähemalt: toetuste spetsialist Karin Kiis, telefon 435 4759

Rahandusküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linna 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine».

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonnale õppeaasta lõpupeo korraldamiseks 2. juunil kell 17.30 – 3. juuni kell 02.00 Turu 7, Vilma õppehoones ja hoovis;
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse spordistipendiumide taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis;
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse loomestipendiumide taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis;
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse Laste Hoolekande komisjoni koosseis;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine», millega kinnitatakse Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise kuupäevad Viljandis 2018. aastal.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • määrata Viljandi linnas asuva Ranna pst 3 katastriüksuse sihtotstarbeks sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa.;
 • anda nõusolek Uus tn 38 kinnisasja jagamiseks ilma detailplaneeringut koostamata kaheks kinnisasjaks;
 • komisjoni moodustamine üldplaneeringu ülevaatamiseks;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Detailplaneeringu kehtestamine», mille eesmärgiks on kehtestada Männimäel Huntaugu vabaaja pargi detailplaneering (DP 2015-06).

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • korraldada riigihange «Lasteaia Mängupesa rühmaruumide ehitustööd»;
 • tunnistada OÜ TAVT riigihanke «Viljandi terviseraja hooldustööd» kvalifitseerunud pakkujaks. Lükata OÜ TAVT pakkumus tagasi, kuna see ületab hankelepingu eeldatava maksumuse ja hankija finantseerimissuutlikkuse;
 • nõustuda maasoojuspumba kollektori ehitamisega Madis Aguri poolt Viljandi linna omandis olevale kinnistule nr 3109350 aadressiga Kullamäe 14 ca 365 m² suurusele maa-alale;
 • anda Bengts Tivoli OÜ kasutusse kinnistutel aadressidega Männimäe tee 30 ja Männimäe tee maa pindalaga ca 6600 m². Maad kasutatakse tivoli atraktsioonide püstitamiseks 09.05-15.05.2017.

Lähemalt: majandusameti juhataja Toivo Lõhmus, telefon 435 0711

Avalike suhete ja turismiküsimustes otsustati:

 • moodustada Viljandi linna esindamiseks delegatsioon visiidiks sõpruslinna Porvoosse Soomes 11. – 12. mai 2017;
 • moodustada Viljandi linna esindamiseks delegatsioon visiidiks sõpruslinna Ahrensburgi Saksamaal ning Ahrensburgi Muusikaöö festivalile 19. – 21. mai 2017;
 • moodustada Viljandi linna esindamiseks Strasenis Moldovas 21. –  27. mail 2017 Viljandi Linnavalitsuse delegatsioon;
 • moodustada Viljandi linna esindamiseks Kampenis Hollandis 15. – 18. juunil 2017 toimuvateks 37. Rahvusvahelisteks Hansapäevadeks Viljandi Linnavalitsuse delegatsioon

Lähemalt: avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull, telefon 435 4730

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist