Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 10.04.2017

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituse andmine piiratud teovõimega isiku nimel tehingu tegemiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • linnavalitsus sai ülevaate Paalalinna kooli tegutsemise kavast koolihoone renoveerimistööde ajal.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Mall Kõiv, telefon 435 4763

Rahandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Nukuteatri teenuste hinnad;
 • tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 20.09.2010 määrus nr 27 «MA Viljandi Nukuteatri teenuste hindade kinnitamine».

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada projekteerimistingimused Vaksali tänav 15a krundil oleva hoone laiendamiseks ja ümberehitamiseks;
 • kinnitada Formeret OÜ poolt koostatud töö nr. 6/2016 «Üksikelamu ehitusprojekt» aadressil Pihlaka tänav 12a ja anda ehitusloa taotlejale Kert Kitsele ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada Melotrix Grupp OÜ poolt koostatud töö nr 2017/02/III «Üksikelamu ehitusprojekt» aadressil Lina tänav 6 ja anda ehitusloa taotlejale Kermo Saarele ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada restaureerimistoetuste ja –preemiate määramiseks komisjon järgmises koosseisus:
  Esimees: arhitektuuriameti kultuuriväärtuste spetsialist Monika Vestman
  Liikmed: abilinnapea Kalvi Märtin;
  arhitektuuriameti peaarhitekt Olav Remmelkoor;
  majandusameti juhataja Toivo Lõhmus;
  Muinsuskaitseameti Viljandimaa vaneminspektor Anne Kivi;
  Viljandi Maavalitsuse Arengu- ja planeeringuosakonna planeeringutalituse juhataja Tiia Kallas;
  arhitekt Raivo Mändmaa;

   

 • määrata 2017. aasta restaureerimistoetused järgmiselt:
 1. Oru tn 9 ajaloolise välisukse restaureerimiseks 2000 eurot. Taotleja Milvi Ilmjärv.
 2. Pikk tn 3 korter 4 akende (2 tk) restaureerimiseks 600 eurot. Taotleja Kristina Mätlik.
 3. J. Laidoneri plats 7 korter 1 akende (7 tk) restaureerimiseks 1400 eurot. Taotleja Sander Kuusk;
 4. A. Maramaa pst 2 kaarakende (3 tk) restaureerimiseks 600 eurot. Taotleja Anu Sööt.
 5. Posti tn 11 välisuste (2 tk) restaureerimiseks 400 eurot. Taotleja OÜ Vexoren.
 6. Lossi tn  7 akna (1 tk) restaureerimiseks 198 eurot. Taotleja Rivo Rosin.
 7. Tartu tn 14 korter 1 akende (6 tk) ja rõdupiirde restaureerimiseks 1956 eurot. Taotleja Concepto OÜ.
 8. Tartu tn 14 korter 4  akende (6 tk) restaureerimiseks 1600 eurot. Taotleja Rannatennis OÜ).
 9. Mäe tn 4  akna (1 tk) restaureerimiseks 200 eurot. Taotleja Aleksandra Gaidunko.
 10. Oru tn 7 hoone värvimiseks 4000 eurot. Taotleja ISS Eesti AS.
 11. Tallinna tn 6 hoone värvimiseks 750 eurot. Taotleja Aime Vares.
 12. Koidu tn 8  hoone esifassaadil oleva välisukse valmistamiseks 945 eurot. Taotleja ISS Eesti AS.
 13. C. R. Jakobsoni tn 33a kangialuse ette väravate valmistamiseks 402 eurot. Taotleja Riina Rossa.
 14. Tallinna tn 6 krundile Arkaadia aia poole piirdeaia ehituseks 203 eurot. Taotleja Aime Vares.
 15. Posti tn 42 hoone veranda akende (3tk) valmistamiseks 600 eurot. Taotleja Tiina Viir.
 16. C.R. Jakobsoni tn 18 hoone katusekonstruktsioonide restaureerimiseks (15000 eurot). Taotleja MTÜ Viljandi Kultuuriselts Koit
 17. määrata Kodu tn 15 maaüksuse uueks koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Kesk-Kaare tn 54 // Kodu tn 15;
 • anda nõusolek Viljandi linnas asuva Tartu tn 15 kinnisasja ja Tartu tn 15b kinnisasja omavahelise piiri muutmiseks;
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 14.12.2015 korralduse nr 920 punkti 2;
 • nõustuda Viljandi linnale kuuluvate kinnisasjade koormamisega isikliku kasutusõigusega Adven Eesti AS kasuks;
 • nõustuda Viljandi linnale kuuluva Lembitu puiestee kinnisasja koormamisega isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks vastavalt Ericsson Eesti AS poolt koostatud ehitusprojektile nr IPD 103 591 «Viljandi aktiivkappide paigaldus»;
 • nõustuda Viljandi linnale kuuluvate kinnisasjade koormamisega isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks vastavalt Ericsson Eesti AS poolt koostatud ehitusprojektile nr IPD 103 590 «Dold puidutööstuse optika»;
 • korraldada Huntaugu vabaajapargi detailplaneeringu (DP 2015-06) avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 4. mail 2017 kell 17.15 Viljandi Linnavalitsuses Johan Laidoneri plats 5 esimese korruse koosolekute ruumis;
 • algatada kinnistute aadressiga Vabaduse plats ja Vana-Vaksali tänav 2 detailplaneering Viljandi linna üldplaneeringu muutmiseks;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Liikmete määramine Viljandi linna üldplaneeringu ülevaatamise komisjoni».

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • tunnistada riigihanke «Piirdeaia elementide ostmine» edukaks pakkumuseks AS-i TREV-2 Grupp pakkumus kui madalaima hinnaga pakkumus. Pakkumuse maksumus on 12 220,05 eurot, millele lisandub käibemaks;
 • anda SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kasutusse kinnistu aadressiga Turu tn 14 maa pindalaga ca 25m². Maad kasutatakse mammograafiabussi parkimiseks 21.04 - 10.05.2017 ja 02.10 – 13.10.2017;
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 27.12.2016 korraldust nr 900;
 • kinnitada Viljandi Muusikakooli rekonstrueerimistööde muudatustööd;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks», eesmärgiga seada hoonestatud kinnistule aadressiga Viljandi linn Ranna puiestee 3 hoonestusõigus;
 • kuulutada välja elektrooniline enampakkumine korteriomandi aadressiga Kauge tänav 28-20 üldpinnaga 46,9 m² võõrandamiseks alghinnaga 29 000 eurot;
 • kuulutada välja kinnistu aadressiga Metsküla tee 6a elektrooniline enampakkumine alghinnaga 12 000 eurot.

Lähemalt: majandusameti juhataja Toivo Lõhmus, telefon 435 0711

Avalike suhete ja turismiküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Linna esindamiseks ametlike delegatsioonide moodustamine», et moodustada delegatsioonid linna esindamiseks Kampenis, Hollandis 15. – 18. juunil toimuvatel 37. Rahvusvahelistel Hansapäevadel ja Strasenis, Moldovas 21. – 27. mail.

Lähemalt avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull, telefon 435 4730

Muudes küsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linna valimiskomisjoni moodustamine».

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist