Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 20.03.2017

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • isikliku abistaja teenuse osutamine;
 • määrata Viljandi linna 2017. aasta II taotlusvooru sotsiaalvaldkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. SA TÜK Verekeskus 288€ - Doonoripäevad Sakala Keskuses;
 2. MTÜ Töötoad 1850€ - Projekti «Elukestvalt õppides ja andes» raames rahvusvaheline koostöö MTÜ Töötoad tegevusjuhendajate ja klientide rahvusvaheliste koostööpartnerite vahel;
 3. MTÜ Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda 1000€ - Viljandimaa puuetega inimeste terviselaager;
 4. MTÜ Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda 800€ - Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva pidulik tähistamine;
 5. MTÜ Viljandimaa Lasterikaste Perede Ühendus 1279€ - Eesti Lasterikaste XXII Suvekool.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • määrata Viljandi linna 2017. aasta II taotlusvooru spordivaldkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. MM2017 5000€ - Orienteerumise maailmameistrivõistlused 2017 sprinditeatevõistluse korraldamine;
 2. Viljandi Lauatenniseklubi Sakala 800€ - 27. rahvusvahelise lauatenniseturniiri Sakala GP korraldamine;
 3. Eesti Male Toetusühing 2750€ - 51. Ilmar Raua mälestusturniiri korraldamine males;
 4. Mittetulundusühing Sammuli Tall 500€ -   Viljandimaa Karikas 2017 korraldamine;
 5. MTÜ TriSmile 1000€ Gran Fondo Tartu-Viljandi 2017 korraldamine;
 6. Viljandi Rattaklubi 599€ - Puhkepäeva Rattamatkad 2017 korraldamine;
 7. Viljandi Rattaklubi 1500€ - Mulgi Rattamaraton 2017 korraldamine;
 • määrata Viljandi linna 2017. aasta II taotlusvooru kultuurivaldkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. Startup Viljandi MTÜ 8500€ - Viljandi Kunstikuu korraldamine;
 2. Mittetulundusühing Eesti Pärimusmuusika Keskus 7000€ - XXV Viljandi Pärimusmuusika Festivali korraldamine;
 3. Mittetulundusühing Viljandi Kitarrifestival         2000€ - Viljandi Kitarrifestival 2017 korraldamine;
 4. MTÜ Teatrihoov  Teatrihoovi 500€ etendusprogrammi läbiviimine Viljandi Hansapäevadel 2017 ja sellele eelneval nädalal;
 5. Sillad MTÜ 450€ - Viljandi II Öötantsupidu korraldamine;
 6. MTÜ Tantsuklubi Sakala 250€ - Viljandi linna- ja maakonna harrastustantsijate tantsu-gala 2017 korraldamine;
 7. Mittetulundusühing Heegeldajad       3000€ Viljandi Music Walk 2017 / Bussipargi pidu korraldamine;
 8. Maie Roosimaa FIE 230€ - Tantsurühma Mulgi Marid tegevus;
 9. Mittetulundusühing Evestuudio        5000€ 25. NOTAFE ja rahvusvahelise suvekooli korraldamine;
 10. Viljandi Vanamuusika Festival Mittetulundusühing 500€ - Racsher Saxophone Quartet workshopi ja ühiskontserdi korraldamine koos noorteorkestriga;
 • suunata teisele lugemisele linnavolikogu määruse eelnõu «Viljandi lasteaed Krõllipesa põhimäärus».

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Mall Kõiv, telefon 435 4763

Majandusküsimustes otsustati:

 • tunnistada Viljandi Linnavalitsuse 09.01.2017 korraldusega nr 14 korraldatud vara võõrandamise elektroonilise enampakkumise võitjaks City Kinnisvarahooldus ja Arendus OÜ ning kinnitada võitnud pakkumise suuruseks 18 703 eurot;
 • kuulutada välja elektrooniline enampakkumine Viljandi linnas asuvale korteriomandile aadressiga Riia mnt 38-210 ja kinnitada enampakkumise alghinnaks 28 000 eurot;
 • hoonestusõiguse võõrandamiseks loa andmisest keeldumine;
 • nõustuda Viljandi linnale kuuluvate kinnistute Lembitu puiestee ja Endla tänav T3 maaüksuse koormamisega isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks;
 • nõustuda Viljandi linnale kuuluvate kinnistute Lembitu puiestee ja Ilmarise tänav T3 koormamisega isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks;
 • tunnistada riigihanke «Viljandi Muusikakooli akustiliste kardinate süsteem» kvalifitseerunud pakkujaks Avaeksperdid OÜ, sest kuna pakkuja kvalifikatsioon vastab kõikidele hanketeates sätestatud kvalifitseerimise tingimustele. Lükata Avaeksperdid OÜ pakkumus tagasi ja lõpetada hankemenetlus, kuna pakkumuse maksumus ületab hankelepingu eeldatava maksumuse ja hankija eelarvest tuleneva finantseerimissuutlikuse;
 • korraldada riigihange «Kabinet-tiibklaveri ostmine».

Lähemalt: majandusameti juhataja Toivo Lõhmus, telefon 435 0711

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • teha AS-ile Viljandi Veevärk ettepanek seada kinnistule aadressiga Vaksali 16b Viljandi linna kasuks tähtajatu isiklik kasutusõigus eesmärgiga rajada kinnistule Riia maanteed ja Vaksali tänavat ühendav ringristmik.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist