Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 06.02.2016

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eaka hoolduskuludes osalemine;
 • sotsiaaleelarvest toetuste määramine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • Viljandi linna 2017. aasta alaeelarvete kinnitamine;
 • linnavalitsus arutas MTÜ-de rahastamisega seotud küsimusi.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Majandusküsimustes otsustati:

 • tunnistada riigihanke «Korraldatud jäätmevedu Viljandi linnas» edukaks pakkumuseks Eesti Keskkonnateenused AS-i pakkumus, kuna pakkumus kogus hindamisel suurema punktisumma;
 • korraldada riigihange «Viljandi linna tänavakatete remonditööd»;
 • korraldada riigihange «Viljandi Muusikakooli aknakatted koos paigaldusega»;
 • kinnitada Viljandi Muusikakooli rekonstrueerimistööde muudatustööd;
 • saata teisele lugemisele linnavolikogu otsuse eelnõu «Riia maantee 38 korteriomandi nt 210 võõrandamine».
 • linnavalitsus sai ülevaate linna purskkaevude seisukorrast.

Lähemalt: majandusameti juhataja Toivo Lõhmus, telefon 435 0711

Muudes küsimustes otsustati:

 • tunnistada riigihanke «HANSA projekti tõlketeenus» edukaks pakkumuseks Tiido ja Partnerid Keeleagentuur OÜ pakkumus maksumusega 14 804 eurot, millele lisandub käibemaks;
 • saata teisele lugemisele linnavolikogu määruse eelnõu «Viljandi Linnavolikogu 29.10.2015 määruse nr 69 „Viljandi Linnavalitsuse palgajuhend" muutmine ja täiendamine», mille eesmärk on 2015. aastal kehtestatud Viljandi linnavalitsuse palgajuhendisse täienduste sisseviimine seoses põhipalga vahemike alam- ja ülemmäära muutmise vajadusega ja sotsiaalmaksu seaduse muutumisega.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist