Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi linnavalitsuse istungil 15.02.2021

15.02.2021

Sotsiaalküsimustes otsustati 2020. aasta tegevustoetuse tagasinõudmine ja 2021. aasta tegevustoetuse mitte väljamaksmine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda Sakala Keskuse direktorile õigus teha Sakala Keskuse hallatavate pindade rendihindadele soodustust maksimaalselt 50% ulatuses kuni sündmuste korraldamisele kehtivad Covid-19 olukorrast tulenevad piirangud;
 • kinnitada Viljandi linna ametiasutuste hallatavate asutuste arengukavade läbivaatamise komisjon.

Lähemalt: haridusspetsialist Riina Viileberg, telefon 435 4764

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek järgnevate Viljandi linnale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks:
  • Leola tn 18, kasutusõigusega ala pindala 9 m², maakaabelliini paigaldamiseks;
  • Leola tänav T2, kasutusõigusega ala pindala 70 m², maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks;
 • anda nõusolek järgnevate Viljandi linnale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks:
 • Posti tn 21, kasutusõigusega ala pindala 11 m², maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks;
 • Koidu tänav T2, kasutusõigusega ala pindala 39 m², maakaabelliini paigaldamiseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 0739

 

Majandusküsimustes otsustati:

 • saata Viljandi Linnavolikogu istungile otsuse eelnõu „Riia mnt 32a korteriomandi nr 35 enampakkumise korras võõrandamine";
 • anda Mulgimess OÜ kasutusse Viljandi linnale kuuluv kinnistu aadressiga Viljandi linn, Tallinna tänav 1, pindala 1567 m². Maa-ala antakse kasutusse 05.06 - 06.06.2021 lastele mõeldud atraktsioonide platsina.

Lähemalt: majandusameti juhataja kt Andres Mägi, telefon 435 4752

 

Muudes küsimustes otsustati tühistada Viljandi Linnavalitsuse 08.02.2021 korraldus nr 62 ,,Riigihanke „Mootorsõidukite vedelkütus" otsused" ja tunnistada edukaks pakkumuseks AS-i Alexela pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus.

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720