« Tagasi

Viljandi linnavalitsuse istungil 18.01.2021

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

  • saata Viljandi Linnavolikogu veebruarikuu istungile otsuse eelnõu „Kinnistu Tartu tänav 125 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine";
  • võtta vastu Ojakäära kinnistu detailplaneering ning korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek;
  • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Pärnu mnt 36 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Kasutusõigusega koormatava ala pindala on 80 m².

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 0739

 

Sotsiaalküsimustes otsustati eakate hoolduskuludes osalemine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

 

Kinnisvara haldusküsimustes otsustati tunnistada Viljandi Linnavalitsuse 07.12.2020 korraldusega nr 540 korraldatud vara võõrandamise elektroonilise enampakkumise, mis toimus oksjoniportaali Osta.ee kaudu, võitjaks OÜ BS Trans.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

 

Majandusküsimustes otsustati:

  • korraldada kirjalik enampakkumine tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi linna omandis olevale hoonestamata kinnistule aadressiga Riia maantee 101 vastavalt Viljandi Linnavolikogu 17.12.2020 otsusega nr 212 kehtestatud tingimustele;
  • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Vaikuse tn 18 tasulise hoonestusõiguse võõrandamiseks;
  • pikendada veebruaris 2020. aastal sõlmitud maa kasutusse andmise kokkulepet Tallinna Teede AS-iga kuue kuu võrra kuni 30.06.2021.

Lähemalt: majandusameti juhataja kt Andres Mägi, telefon 435 4752

 

Muudes küsimustes otsustati:

  • korraldada riigihange „Mootorsõidukite vedelkütus";
  • saata Viljandi Linnavolikogu 28. jaanuari istungile määruse eelnõu „Korruptsiooni ennetamine Viljandi linna töökorralduses";
  • anda nõusolek kinnistule aadressiga Peetri, Turva küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Viljandi linna kasuks seatud hüpoteegi lõpetamiseks.

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720

  • seoses Jaak Joala monumendiga anda MTÜ-le Meie Viljandi nädal aega kõikide vajalike kokkulepete sõlmimiseks.

Lähemalt: abilinnapea Janika Gedvil, telefon 435 4757

 

 

Istungi ülevaate koostas
Maarja Evert
avalike suhete spetsialist