« Tagasi

Linnavalitsus otsustas pikendada huvikoolide distantsõppe perioodi ja jätta noortekeskuse ruumid suletuks

Viljandi linnavalitsus otsustas täna jätkata erinevate üldhariduskoolide õpilaste kontaktide vähendamise huvides Viljandi huvikoolides distantsõpet ja ära jätta tegevused noortekeskuse ruumides kuni jõuluvaheaja lõpuni. 

Linnavalitsuse otsuse järgi jäävad Viljandi Avatud Noortekeskuse ruumid suletuks ning välitingimustes ja digitaalkeskkonnas jätkub mobiilse noorsootöö rakendamine. Samuti jätkavad huvikoolid distantsõpet ja huvikoolide õppetöö koolieelsetes lasteasutustes jääb ära.

Linnavalitsus on seisukohal, et  huvitegevusel on oluline roll laste ja noorte vaimse tervise säilitamisel stressiolukorras. Sellest tulenevalt ei jäeta huviringe ära ja lubatud on ka osaline kontaktõpe. Siseruumides on kontaktõpe lubatud individuaaltundide läbiviimiseks esimese kahe õppeastme õpilastele ja grupitundide läbiviimiseks kuni 10 õpilasega gruppides üks kord nädalas.

Seatud piirangud tulenevad kasvutrendis koroonaleviku olukorrast Viljandi maakonnas, Terviseameti üldistest suunistest ja 3. detsembri seisuga kehtivatest üleriiklikest koroonaviiruse leviku vastastest piirangutest ja meetmetest.

Piirangud huvikoolide ja noortekeskuse tegevuste osas kehtivad 5. detsembrist 2020 kuni 10. jaanuarini 2021. Huviringide õppetegevuse praktilise korraldamise osas tuleb hoida ühendust konkreetse huvikooliga. Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet hindab pidevalt olukorda ning linnavalitsus pikendab vajadusel piiranguid.

 

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763