« Tagasi

Viljandi majandusaasta aruanne jõuab volikogu ette

Viljandi linnavalitsus kiitis esmaspäevasel istungil heaks linna 2018. aasta majandusaasta aruande ja saatis selle kinnitamiseks volikogule.

Viljandi linna 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne sisaldab andmeid linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste ning linna kahe tütarettevõtte – Viljandi Veevärk AS ja Viljandimaa Hoolekandekeskus SA majandustegevuse tulemuste kohta.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul õnnestus linnal end eelmisel aastal hästi majandada. « Oleme leidnud viise, kuidas targalt toimetada. Samuti kiidan viljandlasi ja siinseid ettevõtteid, kelle sissetulekute kasv on toonud maksude näol rohkem vahendeid ka linnakassasse. See on raha, mida saame kasutada meie ühise elukeskkonna parandamiseks, samuti lasteaia- ja huvikooliõpetajate ning teiste linnakassast palka saavate inimeste sissetulekute tõstmiseks,» ütles linnapea.

Eelmise aasta lõpu seisuga oli linna konsolideerimisgrupi bilansimaht 52 miljonit eurot, põhivara maht oli sealhulgas 46 miljonit eurot. Aruandeaasta tegevustulud olid 30 miljonit eurot ja tegevuskulud 28 miljonit eurot. Aruandeperioodi tulem kokku oli 2,1 miljonit eurot. See on oluliselt parem tulemus, kui mitmel varasemal aastal. 2017. aastal oli tulem 839 000 euroga miinuses, 2016. aastal 163 000, 2015. aastal 798 000 ja 2014. aastal 155 000 euroga plussis.

Tegevustulem suurenes 2018. aastal võrreldes varasema aastaga 2,9 miljonit eurot ja selle suurimaks mõjutajaks oli maksutulude kasv 1,28 miljoni euro võrra. Kulude poolel kasvasid tööjõukulud 1,19 miljonit ning toetused, majandamiskulud ja muud kulud 1,91 miljonit eurot.

Kõige rohkem tõusid mullu õpetajate palgad, kokku 515 000 eurot.

Möödunud aasta olulisemad investeeringud olid Paalalinna kooli renoveerimine maksumusega 2 233 923 eurot (jätkub käesoleval aastal), Männimäe lasteaia renoveerimine maksumusega 948 451 eurot ja Kantremaa tööstupiirkonna tugitaristu arendamine maksumusega 1 426 708 eurot.

Viljandi linna ametiasutustes ning 20 hallatavas asutuses oli 2018. aastal keskmine töötajate arv 739.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719, e-post marika.aaso@viljandi.ee