« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 30.09.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituste andmine piiratud teovõimega isikute nimel asjade ajamiseks ja arvelduskontode kasutamiseks ja käsutamiseks;
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseis.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Jakobsoni Kooli siseujula kasutamise tasumäärad alates 1. jaanuarist 2020.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • toetada TÜVKA korraldatava Väärikate Ülikooli ruumide rentimist Sakala keskuses 2019. aastal kuni 150 euroga;
 • toetada Rahvusooper Estonia balletilavastuse «Kratt» etendust Viljandis 27. oktoobril 2019 Ugala teatri rendikulu osas kuni 1440 euroga.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega AS Gaasivõrk kasuks;
 • määrata kvartalis nr 129 asuva garaaži aadressiga Suur-Kaare tn 35b/30 teenindamiseks vajaliku maa piirid ja ligikaudne pindala 18 m²;
 • määrata kvartalis nr 129 asuva garaaži aadressiga Suur-Kaare tn 35b/22 teenindamiseks vajaliku maa piirid ja ligikaudne pindala 28 m²;
 • anda nõusolek hoonestusõiguse seadmiseks Suur-Kaare tn 35b/22 maaüksusele Rein Eenma kasuks;
 • anda nõusolek hoonestusõiguse seadmiseks Suur-Kaare tn 35b/30 maaüksusele Rein Linnu kasuks;
 • kehtestada Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuriameti poolt koostatud Kvartali nr 140 osa-ala detailplaneering (planeeringute registri nr 2017-007).

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • sõlmida Viljandi linnale kuuluva hoonestamata kinnistu aadressiga Vaikuse tänav 20 tasulise hoonestusõiguse seadmise leping Rivo Meremäega ning kinnitada hoonestusõiguse võõrandamise hinnaks 22 875 eurot;
 • kuulutada välja elektrooniline kordusenampakkumine Viljandi Paalalinna Kooli platvormtõstuki Delta võõrandamiseks;
 • anda ulukite arvukuse piiramise eesmärgil VJL Lembitu Jahiseltsile (vastutav isik seltsi esimees Priit Vahtramäe) luba Viljandi linna haldusterritooriumil ulukite jälitamiseks, püüdmiseks, tabamiseks või surmamiseks.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • tunnistada riigihanke «Sisekoristusteenus Viljandi Linnavalitsuse objektidel 2020-2021» kõikides osades edukaks pakkumuseks OÜ Pesuekspert pakkumus kui hindamiskriteeriumide kohaselt majanduslikult soodsaim pakkumus. Kõikides osades kogus OÜ Pesuekspert pakkumus 100 väärtuspunkti. Hindamiskriteeriumide kohased näitajad osade lõikes:
 1. osas oli pakkumuse maksumus 287,942,42 eurot, millele lisandub käibemaks ja lisateenuste ühikhindade summa 27,16 eurot, millele lisandub käibemaks;
 2. osas oli pakkumuse maksumus 303 642,27 eurot, millele lisandub käibemaks ja lisateenuste ühikhindade summa 28,87 eurot, millele lisandub käibemaks;
 3. osas oli pakkumuse maksumus 283 305,75 eurot, millele lisandub käibemaks ja lisateenuste ühikhindade summa 27,16 eurot, millele lisandub käibemaks;
 4. osas oli pakkumuse maksumus 253 498,48 eurot, millele lisandub käibemaks ja lisateenuste ühikhindade summa 27,06 eurot, millele lisandub käibemaks.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Muudes küsimustes otsustati:

 • kiita heaks 2020. aasta Viljandi Hansapäevade ideekavand, mille järgi toimub sündmus 5. – 7. juunil 2020 Viljandi järve rannas ja lähiümbruses.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist