« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 29.04.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati volituse andmine piiratud teovõimega isiku asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks.

Lähemalt: eestkoste peaspetsialist Kati Kotsar, telefon 435 0770

Rahandusküsimustes otsustati eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondistViljandi Spordikeskusele  3 300 eurot Viljandi järve äärse paadisilla ostmiseks MTÜ-lt Viljandi Vee- ja Motospordiklubi.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

kinnitada Viljandi Sakala Keskuse töötajate struktuur, koosseis ja töötasu alammäärad.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati nõusolekute andmine linna kinnisasjade koormamiseks isiklike kasutusõigustega.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

anda Northmen Cafe OÜ kasutusse kinnistul aadressiga Tartu tänav maa pindalaga ca 25m², mis paikneb kohviku Northmen ees oleval parkimisalal. Maad kasutatakse kohviku hooajalise laiendusena, kuhu paigaldatakse välilauad koos toolide ja päikesevarjudega ajavahemikuks 12.05. – 16.09.2019;

lubada Maerobic OÜ tantsukoolil tasuta kasutada kinnistutel aadressiga Tallinna tn 5 Sakala Keskuse õue ja Talli tn 2 asuvat lauluväljakut. Kinnistuid kasutatakse rahvusvahelise tantsupäeva raames toimuva tantsulise jalutuskäigu «Tantsuhäng» läbiviimiseks, mis toimub 29.04.2019 ajavahemikus 15.00 – 17.00;

anda Isamaa Erakonna kasutusse Turu tänav 14 maa-ala pinnaga 15 m². Maad kasutatakse Isamaa Erakonna programmi tutvustamiseks ja valijatega suhtlemiseks 17. ja 18. mail 2019;

anda Nõmme Kaubandus OÜ kasutusse maa aadressil Valuoja org pindalaga 4,54 m². Maale paigutatakse ajavahemikuks 01.05. – 30.08.2019  Balbino jäätise müügikiosk pindalaga 4,54 m² jäätise, karastusjookide ja tänavatoidu müügiks;

tunnistada riigihanke «Viljandi linnas ujulateenuse osutamine» edukaks pakkumuseks Aqva Hotels OÜ pakkumus, mille kohaselt on ühe rajatunni maksumus 39,17 eurot ning lisandub käibemaks;

korraldada riigihange «Kõnniteede ehitustööd»;

tunnistada riigihanke «Viljandi Paalalinna Kooli sisustus» edukaks pakkumuseks järgmised pakkumused:

1. osas 2 Kitman Thulema AS-i pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 21 791,12 eurot, millele lisandub käibemaks.

2. osas 3 AJ Tooted AS-i pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 84 022,71 eurot, millele lisandub käibemaks.

3. osas 4 TK Team Baltic AS-i pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 33 773,72 eurot, millele lisandub käibemaks.

Lähemalt: ehituse peaspetsialist Jaan Lukas, telefon 435 4717

Muudes küsimustes otsustati:

anda Fellin Takso OÜ-le taksoveoluba tähtajatult.

Istungi ülevaate koostas

Krista Kull

avalike suhete ja turismiameti juhataja