« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 15.10.2018

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda välja konkursi «Värvid linna 2018» tunnustused;
 • anda kasutusluba hoonele aadressil Mooni tänav 16;
 • anda kasutusluba hoonele  aadressil Vilja tänav 9;
 • kehtestada Viljandi kesklinna Carl Robert Jakobsoni tänavaga, Turu tänavaga ja Turu tänav 14 krundiga piirneva maa-ala detailplaneering (linna planeeringute registri nr 2017 001, koostaja OÜ Hendrikson & Ko, töö nr 2760/17). Detailplaneeringuga moodustatakse kvartalis nr 141 krunt haigla ja tervisekeskuse rajamiseks ning määratakse krundi ehitusõigus, arhitektuursed ja planeeringulised nõuded vastavalt planeerimisseaduse paragrahvile 126;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Uus tänava kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliinide ja jaotuskilbi paigaldamiseks;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Piiri tänava kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks sideehitise paigaldamiseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituste andmine piiratud teovõimega isikute nimel asjade ajamiseks ja arvelduskontode kasutamiseks ja käsutamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • Viljandi Linnavalitsuse 12.03.2018 korralduse nr 143 «Viljandi Paalalinna Kooli töötajate struktuuri,  koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine» muutmine.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Rahandusküsimustes otsustati:

 • viia läbi aastainventuurid.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • korraldada hange «Porivaipade üüri- ja vahetusteenus 01.01.2019 – 31.12.2020».

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Majandusküsimustes otsustati:

 • mitte anda hoonestajale OÜ Vikerkardin nõusolekut kinnistute Karja tn 6, Karja tn 8, Järve tn 41 ja Järve tn 43 ühishüpoteegiga koormamiseks;
 • anda kasutusluba lasteaed Krõllipesa Krõlli õppehoone mänguväljakule asukohaga Kagu tn 9, Viljandi linn;
 • anda kasutusluba lasteaed Midrimaa mänguväljakule asukohaga Tehnika tn 12, Viljandi linn.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • nimetada MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus nõukogu liikmeks Janika Gedvil.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist