« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 13.05.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • loa andmine asendushooldusteenusel viibiva lapse ajutiselt perekonda andmiseks;
 • volituste andmine piiratud teovõimega isikute asjade ajamiseks ja arvelduskontode kasutamiseks ja käsutamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Viljandi Spordikeskusele 660 eurot paadisilla ostmise kuludeks.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonnale nõusolek avaliku ürituse «Rahvusliku käsitöö osakonna õppeaasta lõpupidu» korraldamiseks 31. mail kell 18.00 –02.30 aadressil Turu 7, Viljandi, Vilma õppehoone ja hoov;
 • määrata Viljandi linna 2019. aasta I taotlusvooru Viljandi Noortevolikogu projektitoetused järgmiselt:
 1. Kristiina Uus – Gümnasistide nädala korraldamine – 1500 €;
 2. Johanna Kollom – Kunstiinimeste loodud platvormi loomine uutele tegijatele – 420 €;
 3. Moonika Pärna – Kolme põhikooli vahelise viievõistluse korraldamine – 800 €;
 4. MTÜ Vaksali Vennad – BMX-i rahvusvahelise võistluse ja workshopi korraldamine – 1500 €;
 5. Krislin Alert – Lemmikloomadega kohviku korraldamine Viljandi Kohvikuööl heategevuslikul eesmärgil – 790 €;
 6. Katrina Merily Reimand – Muusikakoolile kingitusena omaloomingulise sümfooniaorkestri teose loomine – 1180 €.
 • määrata mõjuval põhjusel Viljandi Sõudeklubi projekti ««Kaheksapaadi» kontserdi ruumide rent» toetuse aruande uueks tähtajaks 18. aprill 2019;
 • kinnitada Viljandi Kesklinna Lasteaia arengukava aastateks 2019-2021.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Melotrix Grupp OÜ poolt koostatud töö nr 2018/10/III «Ärihoone laiendamise ehitusprojekt» aadressil Raua tänav 18 ja anda ehitusloa taotlejale Sulev Ilvesele ehitusluba ehitise laiendamiseks;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks;
 • määrata katastriüksuse Leola tn 10 sihtotstarveteks 75% elamumaa, 25% ärimaa.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • tunnistada Linnu tn 4/4a hoonestusõiguse seadmise elektrooniline enampakkumine nurjunuks.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Majandusküsimustes otsustati:

 • tunnistada Viljandi Linnavolikogu 28.03.2019 otsuse nr 111 alusel korraldatud kinnistu Uku tn 19 hoonestusõiguse seadmise kirjaliku enampakkumise võitjaks Jaan Saare pakkumine hinnaga 51 113 eurot;
 • tunnistada Viljandi Linnavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 112 ja Viljandi Linnavalitsuse 08.04.2019 korraldusega nr 190 korraldatud hoonestusõiguse seadmise kirjalik enampakkumine kinnistule Suur-Kaare 33b nurjunuks;
 • anda Baltic Rides Entertainment OÜ kasutusse kinnistutel aadressidega Männimäe tee 30, Männimäe tee ja Riia mnt 44 maa pindalaga ligikaudu 8500 m². Maad kasutatakse tivoli atraktsioonide püstitamiseks 15.05 – 27.05.2019;
 • tunnistada hoonestusõiguse seadmiseks korraldatud elektroonilised enampakkumised aadressidel Reinu tee 30, Reinu tee 34 ja Reinu põik 5  ning Vaikuse tn 18, Vaikuse tn 20 ja Vaikuse tn 24 nurjunuks;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Kinnistutele enampakkumise korras hoonestusõiguse seadmine», eesmärgiga korraldada enampakkumine kuue tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi linna omandis olevatele hoonestamata kinnistutele aadressidel Tuisu 9, 11, 13, 10, 12, 14;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Linnavara võõrandamine», eesmärgiga nõustuda otsustuskorras Kiikre tn 29, Mõisaküla linn, Mulgi vald, Viljandi maakond 1/3 mõttelise osa kinkimisega Mulgi vallale tingimusel, et Mulgi vald katab valduse kinnistamisega ja kinkimisega seotud toimingute kulud.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • anda Tanlum OÜ-le taksoveoluba tähtajatult.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist