« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 05.08.2019

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

 

Arhitektuuriküsimistest otsustati:

  • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Tallinna tänava kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks fiiberoptilise kaabli omamiseks;
  • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Reinu tee T3 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliini paigaldamiseks.

Lähemalt: peaarhitekt - arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

 

Majandusküsimustes otsustati:

  • anda Viljandi Elu Sõna Koguduse kasutusse Turu tn 14 kinnistul asuv maa-ala ligikaudse pindalaga 25 m. Maa-ala antakse kasutusse ürituse „Kogudus Linnas" korraldamiseks. Maa-alale on lubatud paigaldada 2 telki. Maa-ala antakse kasutusse 10.08.2019 kella 13.00 kuni 16.30
  • kooskõlastada kinnise soojussüsteemi  puuraugu rajamise asukoht aadressil Lina tn. 38, Viljandi linn. Puuraugu kasutusotstarve on suletud maasoojuspuurauk.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati maksta välja 2019. aasta koolimineku toetused.

Lähemalt: haridus-ja kultuuriameti haridusspetsialist Maie Joala, telefon 435 4764