« Tagasi

Toetused ajalooliste hoonete korrastamiseks

Toetust saab küsida ehitiste avatäidete ja arhitektuursete detailide restaureerimistöödeks, ajalooliste hoonete värvimiseks ja restaureerimiseks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamise toetamiseks.

Enne toetuse avalduse esitamist tuleb tutvuda restaureerimistoetuste määramise korraga. Kord  ja restaureerimistoetuse avalduse vorm on kättesaadavad linnavalitsuse kodulehel (www.viljandi.ee). Tööde teostamiseks on aega käesoleva aasta lõpuni.

Lähem informatsioon kultuuriväärtuste spetsialist Monika Vestmanilt (tel 51 993 379), e-post monika.vestman@viljandi.ee