« Tagasi

Linnavalitsuses valmis lasteaedade mänguväljakute arengukava

Viljandi linnavalitsus kinnitas täna arengukava, mis aitab tulevikus paremini planeerida lasteaedade õuealade arendamist.

Kinnisvara haldusameti koostatud arengukava on töödokument, milles on kajastatud mänguväljakute hetkeolukord ja kirjeldatud vajadused lähiaastate investeeringuteks. Dokumendi koostamise eesmärk on hõlbustada lasteaedade õuedes asuvate mänguväljakute arendamist ja aidata planeerida investeeringuid.

Linnapea Madis Timpson kiitis arengukava sisukust ja kinnitas linnavalitsuse plaani lähiaastatel lasteaedadesse panustada. «See on väga hea töödokument, mis teeb linnavalitsuse liikmetel otsuste tegemise oluliselt lihtsamaks. Kui seni tehti neid otsuseid enamjaolt kõhutunde pealt, siis nüüd on meil selge ülevaade, milliseid investeeringuid lasteaedade mänguväljakud vajavad,» ütles linnapea. Ta avaldas tunnustust arengukava koostajatele, kes linna ajaloos esimese sellise dokumendi kokku panid.

Arengukava koostamise käigus tehti kõigi linna lasteaedade mänguväljakutest põhjalik ülevaade, kaardistati olemasolevad atraktsioonid ja kirjeldati, milliseid on vaja lähiaastatel juurde soetada, et kõik lasteaiad saaksid võrdselt head mängulinnakud.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752, e-post andres.magi@viljandi.ee