« Tagasi

Linn plaanib kahe lasteaia liitmist

Viljandis on plaan viia lasteaiad Midrimaa ja Mesimumm järgmisest õppeaastast ühise juhtimise alla.

Haridusvaldkonna abilinnapea Janika Gedvili sõnul puudutab liitmine eelkõige lasteaedade juhtimise ümberkorraldamist. Lasteaia töötajate, laste ja lastevanemate jaoks see olulisi muutusi kaasa ei too. «Sisuliselt tähendab lasteaedade liitmine seda, et kahte asutust asub juhtima üks direktor ja kaks õppejuhti,» ütles Gedvil.

Viimastel aastatel on lasteaedade töökorralduses toimunud mitmed muudatused. Nii ei pea lasteaedade direktorid tegelema enam suures mahus kinnisvara ja heakorda puudutavate küsimustega, mille eest vastutab nüüd kinnisvara haldusamet. Lasteaedade toitlustamine on korraldatud üle linna samadel alustel ja läbi ühise hanke. Lasteaia direktoritele on neis valdkondades alles jäänud järelevalve roll. Lisaks on Viljandi Päevakeskuse juurde loodud laste ja perede osakond, mis pakub linna haridusasutustele tugiteenuseid. «Olukorras, kus juhtimine ei keskendu enam nii suures mahus majandusküsimustele, on liidetud lasteaia juhtkonnal võimalik tegeleda oma peamise ülesande ehk lasteaia õppetöö korraldamise ja personaliküsimustega,» selgitas Gedvil.

Seoses kahe lasteaia liitmisega koondatakse lasteaed Midrimaa direktori ametikoht. Mõlemasse lasteaeda jäävad alles õppejuhid. Rohkem muudatusi personali osas lasteaedade liitmine kaasa ei too.

Varem on Viljandis liidetud lasteaiad Krõll ja Mängupesa. «Liitmise järel tekkinud Krõllipesa lasteaia vanemate ja õpetajate seas läbi viidud küsitlused näitavad, et rahulolu lasteaiateenuse ja töökorraldusega on võrreldes varasemaga kasvanud või jäänud samale tasemele,» rääkis Gedvil.

Lasteaedade liitmise plaani asub nüüd arutama Viljandi linnavolikogu.

Lähemalt: abilinnapea Janika Gedvil, telefon 435 4757, e-post janika.gedvil@viljandi.ee