« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 12.10.2020

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

kinnitada Värvid linna" 2020. aasta tulemused järgmiselt:

anda välja neli peapreemiat a`320 eurot (neto), neli emailmärki „Värvid linna 2020" ja Viljandi rae tunnuskirjad:

 1. Äri- ja tootmishoonete grupis Raua 12 asuva hea värvilahendusega tootmishoone püstitamise eest Simonet OÜ-le;
 2. Korter – ja ridaelamu ning muinsuskaitse alal asuva hoone grupis Kivistik & Partnerid OÜ-le, Posti 12a korterelamu korrastamise ja maitseka ning põhjamaise värvilahenduse eest;
 3. Pereelamute grupis Uus 39 ühisomanikele Eerika Pikkurile ja Andrus Pikkurile maja Uus 39 klassikalise ja maja arhitektuuriga hästi sobiva kontrastse värvilahenduse eest;
 4. Vanalinna muinsuskaitsealal asuva hoone grupis Viljandi muuseumile muuseumihoone (Johan Laidoneri plats 10) restaureerimise kirgliku eestvedamise ja maheda ning ajaloolise värvilahenduse eest.

 

anda välja kaks teist preemiat a`200 eurot (neto), 2 emailmärki ja Viljandi rae tunnuskirjad ja „Kaunis kodu 2020" raamatud:

 1. Osaühingule Selge Talu, Karin Koppelile, Liia Kuningale (Kuningas), Leola 26 huvitava ja kauni    terviklahenduse eest hoone viimistlemisel;
 2. Enno Peebule Suur- Kaare 34 rahuliku ja väärika värvilahenduse eest. Eraldi tõi komisjon välja sümpaatse detaili - väikese katuse õhksoojuspumba kohal.

anda välja kolm Viljandi rae tunnuskirja valminud, rekonstrueeritud või korrastatud hoonete eest äri- ja tootmishoonete grupis:

 1. Herki Torsile (OÜ Auto Kahru Lille 9 omanik). Hoone püstitamise ja keskkonda sobiva värvilahenduse eest.
 2. Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi Leola tn 15a/1 korrastamise ja värske värvilahenduse eest.
 3. Martin Sepale (W VARA OÜ) hoonete ansambli Künni 13, 15, 17 püstitamise ja stiilse värvilahenduse eest.

anda välja rae tunnuskiri ja raamat „Kaunis kodu 2020" kauni ja funktsionaalse piirdeaia eest Lauri Tõnisalule eramu Mooni 5 piirdeaia stiilse ja koloratuurse lahenduse eest;

anda välja rae tunnuskiri Oru 21 A korterelamu püstitamise ja maitseka värvilahenduse eest, tunnuskirja saaja Ivo Karilaid.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 • anda osakasutusluba Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingule kuuluvale hoonele aadressil Maramaa puiestee 6. Kasutusse võetakse hoone esimene korrus. Ehitise kasutamise otstarve on koolieelne lasteasutus;
 • anda kasutusluba Anna Nuudile kuuluvale hoonele aadressil Künni tänav 13 Ehitise kasutamise otstarve on üksikelamu.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

 

Majandusküsimustes otsustati:

 • korraldada kirjalik enampakkumine tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi linna omandis olevale hoonestatud kinnistule aadressiga Hariduse tn 7 eesmärgiga hoone restaureerida ja ümber ehitada korterelamuks.
 • korraldada kirjalik enampakkumine tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi linna omandis olevale hoonestamata kinnistule aadressiga Hariduse tn 9 eesmärgiga püstitada kinnistutele ühepereelamu.
 • korraldada kirjalik enampakkumine tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi linna omandis olevale hoonestamata kinnistule aadressiga Hariduse tn 11 esmärgiga püstitada kinnistutele ühepereelamu.
 • sõlmida Viljandi linnale kuuluva hoonestamata kinnistu aadressiga Tuisu tänav 4 tasulise hoonestusõiguse seadmise leping;
 • anda nõusolek hoonestajale Teritusmeister OÜ koormata Reinu põik 5 kinnistu registriosa nr 13724650 III jakku kantud hoonestusõiguse kinnistusregistriosa nr 16843750  hüpoteegiga;
 • lubada rajada Viljandi Rotary klubil avalikuks kasutamiseks Viljandi linna omandis olevale kinnistule aadressiga Valuoja org kettagolfi park 18 korvi ja viskealaga. Viljandi Rotary klubi finantseerib pargi ehituse, tagab orgu läbivas ojas paikneva saare niitmise ning korvide ja viskealade korrashoiu.

 

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

 

Muudes küsimustes otsustati:

 • vastu võtta protokollilise otsuse eelnõu, millega anda MTÜ-le Meie Viljandi põhimõtteline nõusolek Jaak Joala mälestust markeeriva audiovisuaalseid lahendusi pakkuva mälestusmärgi rajamiseks Viljandi linna Posti tn 21 asuvasse parki. Toetada mälestusmärgi rajamist sihtfinantseeringu korras 50 000 euroga, lubada poole summa ulatuses ettemaksu. Sõlmida MTÜ-ga Meie Viljandi sihtfinantseeringu leping, milles sätestada asjakohased vastastikused õigused ja kohustused. Lähemalt: : Harri Juhani Aaltonen, telefon 5556 7060
 • otsustati kinnitada Viljandi linna 2020. aasta alaeelarvete III muutmine;
 • vastu võtta protokollilise otsuse eelnõu, mitte kandideerida Euroopa 2021. aasta spordipealinnaks;
 • saata Viljandi Linnavolikogu 29. oktoobri istungile menetlemiseks määruse eelnõu Viljandi Linnavolikogu 25.04.2003 määruse nr 26 „Viljandi linna teeregistri põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine:

 

 

Istungi ülevaate koostas:

Krista Kull

avalike suhete ja turismiameti juhataja