« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 20.07.2020

Lähemalt: abilinnapea Janika Gedvil, telefon 435 4757

Rahandusküsimustes otsustati eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Viljandi Kesklinna Koolile 5 000 eurot kooli staadionile rannavõrkpalliväljaku rajamiseks.

Lähemalt: abilinnapea Kalvi Märtin, telefon 435 4713

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

muuta Viljandi Linnavalitsuse 15.06.2020 korraldusega nr 260 MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskusele antud avaliku ürituse „Pärimusmuusika kontserdid" korraldamise luba nii, et lubatud osalejate arv on kuni 2000 inimest ühel kontserdipäeval;

anda nõusolek projektilaagi korraldamiseks;

määrata Viljandi linna 2020. aasta I taotlusvooru Viljandi Noorte volikogu projektitoetused järgmiselt:

1. MTÜ Kultuur aitab hingata / Multimeedia näitus „Kondas 120" / 1521 €;

2. Sakala Keskus (Viljandi Avatud Noorte Tuba) / Rahvusvaheline noorte päev „Rõõmu sõõmud" / 1000 €;

3. Viljandi Kesklinna Kool / Viljandi Kesklinna Kooli ja Narva Pähklimäe Kooli koostöökohtumine „Let's do it!" / 624 €;

4. Karl Erik Heinsoo / Viljandi koolide ühine Halloweeni pidu / 500 €.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati tunnistada Viljandi Linnavalitsuse 02.03.2020 korraldusega nr 91 korraldatud Vaksali 2 hoone eelläbirääkimistega üürimäära enampakkumise võitjaks Viljandi Maadlusklubi Tulevik ning kinnitada võitnud üürimäära pakkumise suuruseks 1197 eurot/kuus.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti kinnisvarahaldur Joel Jürgens, telefon 435 4714

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

anda kasutusluba Aktsiaseltsile Nett kuuluvale hoonele aadressil Tähe tänav 13a;

kinnitada Diana Vene Architects OÜ poolt koostatud töö nr AE-04-2020 „Vaikuse tänav 26 eramu põhiprojekt" aadressil Vaikuse tänav 26 ja anda ehitusloa taotlejale Diana Vene Architects OÜle ehitusluba ehitise püstitamiseks;

kinnitada OÜ Proff Praktik poolt koostatud töö nr 18001 „Pakendite tootmishoone ehitusprojekt" aadressil Reinu tee 37B ja anda ehitusloa taotlejale Aktsiaseltsile ESPAK Viljandi ehitusluba ehitise püstitamiseks;

kinnitada DeVida OÜ poolt koostatud töö„Üksikelamu ehitusprojekt" aadressil Vilja tänav 14  ja anda ehitusloa taotlejale Kätlin Tomsile ehitusluba ehitise püstitamiseks.

anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Vikerkaare tn 2 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks;

kehtestada Viljandi maakond, Viljandi linn Uku tn 11 kinnistu detailplaneering (detailplaneeringute registri nr 2019-008).

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu „Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks hankelepingute finantseerimiseks", et lubada linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi riigihangete korraldamiseks eesmärgiga sõlmida hankelepingud Dekoratiivhaljastuse hooldus 2021-2023, Lossipargi hoolduskava 2022-2031 koostamine ja Mõttetarga pargi puude hooldus;

muuta Viljandi Linnavalitsuse 08.06.2020 korralduse nr 244 „Maa kasutusse andmine", mis puudutab Jakobsoni tn 26a hoone ehituseks kasutatavat linna maad;

anda nõusolek Viljandi linnas kinnistu aadressiga Oru tn 8 // 8a hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmiseks;

seada reaalservituudid.

 

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati mitte anda FIE-le Tõnis Mikk taksoveoluba.

 

Istungi ülevaate koostas:

Krista Kull

avalike suhete ja turismiameti juhataja