« Tagasi

Kunstiakadeemia tudengid uurivad Viljandi vanalinna

8.–12. juunil inventeerivad Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna tudengid Viljandi vanalinna.

EKA tudengite ülesandeks on juuni teisel nädalal pildistada üles hooned Kauba, Tasuja, Pika ja Lutsu tänavate piirkonnas, koostada kirjeldused ja anda omapoolsed ettepanekud hoonete säilivuse ja tulevaste kaitsekategooriate kohta. Tegu on pikaaegse  suvepraktika formaadiga, mille raames on eelnevatel aastatel käidud inventeerimas nt Sillamäe, Pärnu, Valga, Paide, Haapsalu, Rakvere, Lihula, Valga ja Võru vanalinnasid. Tudengitele annab see kogemuse pildistada, kirjeldada ja hinnata ajaloolise linna mitmekihilist hoonestust.

Tudengite praktika tulemus saab Viljandi muinsuskaitseala uue kaitsekorra väljatöötamise alusmaterjaliks, tulemus antakse üle Muinsuskaitseametile ja seda tutvustatakse Viljandi linnavalitsusele. Uue kaitsekorra välja töötamist alustab Muinsuskaitseamet järgmisel aastal (vt https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/uuedkaitsekorrad ). Olulisimaks erinevuseks senise muinsuskaitseala põhimäärusega võrreldes on see, et hooned jaotatakse erinevatesse kaitsekategooriatesse ning vastavalt sellele on võimalik seada leevendusi ja piiranguid, mis arvestavad hoone vanuse ja väärtusega. Seetõttu ongi oluline saada värske ja süsteemne ülevaade linna hoonestusest.

Viljandis ringi käivad ja pildistavad tudengid kannavad Muinsuskaitseameti templiga rinnasilte, neid juhendavad Kunstiakadeemia nooremteadur Triin Talk ja arhitektuuri konserveerimise stuudio juhataja Karola Mursu. Inventeerimispraktikat toetab Muinsuskaitseamet.

 

Kontaktid:
Triin Talk
e-posti-aadress: triin.talk@artun.ee
tel: +372 58188681

Karola Mursu
e-posti-aadress: karola.mursu@artun.ee
tel: +37256605920

Pressiteate koostas
Triin Talk, EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond