« Tagasi

Viljandi võtab lume- ja libedusetõrje luubi alla

Linnavalitsus võtab alanud talvel kõrgendatud tähelepanu alla lume- ja libedusetõrje Viljandi kõnniteedel. Hooldamata kõnniteed korrastatakse asendustäitmisega ja kinnistuomanikule esitatakse selle eest arve.

Sõidutee ja kinnistu vahel asuva kõnnitee lumest puhastamine ja sellelt libeduse tõrjumine on kinnistuomaniku kohustus. Alanud talvel hakkavad linnavalitsuse ametnikud varasemast pingsamalt kontrollima selle kohustuse täitmist. Juhul kui kõnnitee ei ole nõuetekohaselt puhastatud või liivatatud, võetakse esimesena kinnistu omaniku või ühistuga ühendust ning palutakse kõnnitee kiirelt korda teha. Kontrolli tulemused ja omanikule tehtud kõned fikseeritakse. Peale esmakordset teavitamist teeb ametnik lähiajal uue kontrolli.

Kui kõnnitee on nii libe, et see kujutab inimeste tervisele reaalset ohtu või on selle lumest puhastamise kohustust korduvalt eiratud, kasutatakse asendustäitmist.

Asendustäitmine tähendab, et linn korraldab kõnnitee korrastamise ning esitab selle eest arve kinnistu omanikule. Asendustäitmise summa algab 50 eurost.

Abilinnapea Kalvi Märtini sõnul võetakse varasemast karmimad meetmed kasutusele, sest senised sõnumid kõnnitee korrashoiu nõudest pole paljusid kinnistuomanikke oma kohustust täitma pannud. «Enamus kinnistuomanikke täidab omandiga kaasnevaid kohustusi eeskujulikult ja neid ma tunnustan. Paraku on piisavalt palju ka neid, kes hoolimata korduvatest meeldetuletustest ja palvetest kinnistuga piirnev kõnnitee korras hoida, seda kohustust igal talvel eiravad,» rääkis Märtin.

Abilinnapea sõnul on teravaim tähelepanu suunatud kesklinna piirkonda ning koolide ja teiste lasteasutuste lähedusse. «Linnavalitsuse eesmärk on, et jalakäijad saaksid linnas ka talvel vaevata ja ohutult liigelda. Kui kõnniteed ise korras hoida pole võimalik, tuleks see kokku leppida naabri, sugulase või tuttavaga. Linnas on ka ettevõtteid, kes seda teenust pakuvad,» lisas Märtin.

Ehitusseadustiku järgi on linnas, alevis ja alevikus teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

Viljandi linna heakorraeeskirja järgi tuleb avaliku koha talviste heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.30 ja puhkepäeviti kella 8.

Talvise kõnniteehoolduse nõuded ja seda teenust pakkuvad ettevõtted on välja toodud veebilehel www.viljandi.ee/talvine-tanavahooldus