« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 18.11.2019

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

  • lubada Kondase Keskuse töötajad kollektiivpuhkusele 1.-15. jaanuaril;
  • huvikoolide õppetasu maksmisest vabastamine;
  • määrata Marta Sorole õpilasstipendium 150 eurot.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

  • määrata Hariduse tn 7 katastriüksuse detailplaneeringu järgsel jagamisel moodustatavate nelja katastriüksuste aadressid järgnevalt Hariduse tn 7, Hariduse tn 9, Hariduse tn 11 ja Hariduse tänav T1;
  • nõusoleku andmine linna kinnisasja koormamiseks isikliku kasutusõigusega;
  • algatada kinnistu aadressiga Veere tn 36  detailplaneering;
  • kehtestada Viljandis kinnistu Uku tn 19 detailplaneering.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

  • anda KPG Kaubanduse OÜ kasutusse Valuoja puiesteel Kagu tn ja Valuoja pst ristumiskoha kõrval asuva parkla territooriumil maa-ala pinnaga 24,5 m². Maa-ala kasutatakse reklaamtreileri paigaldamiseks ajavahemikul 26.11.2019 – 14.01.2019.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist