« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 04.11.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

  • eakate hoolduskuludes osalemine;
  • sotsiaaleelarvest toetuste määramine;

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

  • kinnitada Viljandi linna 2019. aasta II alaeelarvete muutmine ja muudetud alaeelarved.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

  • algatada projekteerimistingimuste andmine, mis on krundil Oja tee 2a kehtiva detailplaneeringu järgse hoonestuse ehitusprojektide koostamise aluseks;
  • võtta vastu kinnistute aadressiga Raua tn 7 ja Raua tn 7c detailplaneering (Viljandi linna planeeringute registri nr 2019-001) ning korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek;
  • kehtestada Viljandis kinnistu Hariduse tn 7 detailplaneering (detailplaneeringute registri nr 2016-005);
  • nõusoleku andmine linna kinnisasjade koormamiseks isikliku kasutusõigusega;
  • anda nõusolek isikliku kasutusõiguse lõpetamiseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

  • korraldada riigihange «Viljandi kesklinna tänavate ja Vabaduse platsi rekonstrueerimine».

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist