« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 21.10.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • sotsiaaleelarvest toetuste määramine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • Viljandi Linnavalitsuse 18.03.2019 korralduse nr 135 «Viljandi Lasteaed Männimäe töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine» muutmine, millega suureneb tugiisiku ametikohtade arv 1 ametikoha võrra 3,0 ametikohani;
 • Viljandi Linnavalitsuse 01.04.2019 korralduse nr 171«Viljandi Kunstikooli töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine» muutmine, millega kinnitatakse tehniku ametikoht 0,3 koormusega ning töötasu alammääraga 540 eurot;
 • huvikoolide õppetasu maksmisest vabastamine.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada projekteerimistingimused, mis on krundile A. Maramaa pst 24 püstitatava korterelamu ehitusprojekti koostamise aluseks;
 • kinnitada projekteerimistingimused, mis on krundil Kullamäe tn 22 asuva üksikelamu juurdeehituse ehitusprojekti koostamise aluseks;
 • kehtestada Viljandis kinnistu Piiri tn 2b detailplaneering (detailplaneeringute registri nr 2019-007).

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada konkursi «Kaunis Viljandi» 2019. aasta tulemused:
 • anda välja kaks «Kaunis Viljandi 2019» emailmärki koos 100 eurose preemiaga kinkekaartidena ja Viljandi rae tunnuskiri:
 1. pereelamute ja ridaelamud või nende rühma kategoorias Andrus ja Ly Teiderile (J. Kunderi tn 1);
 2. korterelamute kategoorias Valuoja pst 15b korteriühistule.
 • anda välja «Kaunis Viljandi 2019» emailmärk ja Viljandi rae tunnuskiri ühiskondlike-, äri- ja tootmishoonete kategoorias Ugala teatrile.
 • anda välja kolm 100.- eurost preemiat kinkekaartidena ja Viljandi rae tunnuskiri:
 1. pereelamute ja ridaelamute või nende rühma kategoorias Angela Arule (Kalda pst 27) ja Rait Rannamaale (Kesk-Kaare tn 4);
 2. korterelamute kategoorias Tallinna tn 59 korteriühistule.
 • anda välja kaheksa Viljandi rae tunnuskirja koos raamatuga «Kaunis Kodu 2019»:
 1. pereelamute ja ridaelamute või nende rühma kategoorias Tiit Kuusikule (Järve tn 39), Valeri Luukkale ja Tõnu Märtikule (Meeme tn 23), Lembit Pärnale (Oja tee 35), Mati Remmetile (Suve tn 5), Mari ja Valdek Mooratsile (Ugala pst 35), Maret ja Marek Metsmaale (Uus tn 27), Tamara ja Alari Laanetile (Kirsi tn 13), Erik Läänele (Allika tn 13).
 • anda välja üheksa Viljandi rae tunnuskirja:
 1. pereelamute ja ridaelamute või nende rühma kategoorias Eda ja Harri Valdekule (Maasika tn 6), Maila ja Jaak Kulpile (Maasika 8), Heloise Valentine ja Simon Guy Edward Breretonile (Maasika 10), Riina Metsojale (Maasika 12);
 2. korterelamute kategoorias Toome tn 10 korteriühistule ja Riia mnt 26 korteriühistule;
 3. ühiskondlike-, äri- ja tootmishoonete kategoorias Kohvik Fellinile, Viljandi Gümnaasiumile ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile.
 • korraldada elektrooniline enampakkumine Viljandi Linnavalitsusele kuuluvas korteriomandis aadressiga Riia mnt 71-13 leiduva vara võõrandamiseks tervikvarana alghinnaga 10 eurot;
 • nõustuda vastu võtma Viljandi linnale kingitavat 168/4718 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruumist tingimusega, et Viljandi Linnavalitsus maksab kinkija eest hooldekodutasu selles osas, mida tema pensionist tulev sissetulek ei kata;
 • tunnistada riigihanke «Teenuse kontsessiooni andmine reklaami eksponeerimiseks» edukaks pakkumuseks SiRis OÜ pakkumus, mis kogus maksimaalse võimaliku väärtuspunktide summa (100 punkti). Konkureerivaid pakkumusi ei esitatud. Hindamiskriteeriumide kohased näitajad:
 1. paigaldatakse 28 uut reklaamikandjat;
 2. uute reklaamikandjate paigaldustähtaeg on 152 päeva arvates 1. jaanuarist 2020;
 3. likvideeritavate ootepaviljonide müügihind on 200 eurot, müügihinnale ei lisandu käibemaksu;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Maamaksu määrade kehtestamine 2020. aastal», mille kohasel kehtestataks 2020. aastal maamaksu määraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas ning põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist