« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 12.08.2019

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Arhitektuuriküsimustes otsustati algatada Planeedi tn 8 kinnistu detailplaneering.

Lähemalt: arhitektuuriameti juhtivarhitekt Jaak Reinula, telefon 435 4743

 

Kinnisvara haldusküsimustes otsustati korralda riigihange ,,Sisekoristusteenus Viljandi Linnavalitsuse objektidel 2020-2021".

Lähemalt: kinnisvara haldusameti ametijuhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

 

Majandusküsimustes otsustati:

  • anda kasutusluba Paalalinna koolihoonele, asukohaga Paala tee 46, Viljandi linn. Ehitise kasutamise otstarve on „Põhikooli või gümnaasiumi õppehoone";
  • lubada XI erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupeo läbiviimiseks kasutada tasuta kinnistut aadressiga Talli tn 2, Viljandi linn (lauluväljak);
  • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse 20.05.2019 korralduse nr 252 ja 01.07.2019 korralduse nr 318 alusel teostatud vara võõrandamise elektroonilise kordusenampakkumise võitja ning korraldada vastavalt Viljandi Linnavalitsuse 20.05.2019 korralduse nr 252 punktidele 6, 10, 11 auto üleandmine oksjoni võitjale, võitnud pakkumise suuruseks kinnitada 5750 eurot;
  • moodustada komisjon pärandvarana omandatud korteriomandis leiduva vara inventeerimiseks;
  • moodustada komisjon Viljandi Linnavalitsusele üle antud omanikuta vara inventeerimiseks;
  • korraldada riigihange ,,Traktori kasutusrent".

 

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

 

Muudes küsimustes otsustati Viljandi Lasteaed Midrimaa direktori ametist vabastamine.