« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 20.05.2019

Rahandusküsimustes otsustati:

 • eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Viljandi Spordikeskusele kinnisvara haldusameti vastutusalasse kuni 13 000 eurot Riia mnt 93c asuva aerutamisbaasi avariiliste hoonete asenduspindadeks konteineritest koosneva olmebloki rentimise ja paigaldamise kuludeks.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • kinnitada Linnu 4//4a tasulise hoonestusõiguse saajaks OÜ Pärnakas ning hoonestusõiguse omandamise hinnaks 1 euro. Notariaalne hoonestusõiguse seadmise leping sõlmitakse tingimustel, mis on sätestatud Viljandi Linnavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 117.

Lähemalt: elamumajanduse spetsialist Merve Süvaorg, telefon 435 4724

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda luba avaliku ürituse «Folkloob» korraldamiseks MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskusele 24. mai kell 12.00 – 25. mai kell 03.00 pärimusmuusika aida ümbruses;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Nõusolek Viljandi Vaba Waldorfkoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks».

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada projekteerimistingimused, mis on krundil Endla tn 4 uusehitisena püstitatava teenindushoone ehitusprojekti koostamise aluseks;
 • võtta seisukohad kinnistute Lossi tn 29 // Tartu tn 11, Lossi tn 31a, Lossi tn 31b ja Lossi tn 31c detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud arvamuste osas (peaarhitekt Olav Remmelkoor ei osalenud arutelul).

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • anda Viljandimaa Spordiliidule tasuta kasutusse spordirajatised ja ruumid, mida kasutatakse XIV Sakala Mängude läbiviimiseks 25.-26. mail 2019;
 • kuulutada välja elektrooniline enampakkumine Viljandi Linnahooldusele kuuluva sõiduauto Mitsubishi Outlander (2010.a. väljalase, reg. nr 420MND, bensiin) võõrandamiseks ja kinnitada enampakkumise alghinnaks 7000 eurot;
 • anda Reklaamtreiler OÜ kasutusse Valuoja puiesteel Kagu tn ja Jakobsoni tn ristumiskohal asuva parkla territooriumil ja Tallinna tänaval Tallinna tn 99a kinnistuga piirneval territooriumil paiknevad maa-alad pinnaga 26 m² ajavahemikul 27.05 – 09.06.2019;
 • anda MTÜ Bonifatiuse Gild kasutusse kinnistu nr 3005939 aadressiga Tallinna tänav 1 pindalaga 1560 m² 25.07 – 28.07.2019 käsitööturu korraldamiseks;
 • anda Viljandimaa Omavalitsuste Liidu kasutusse Viljandi lauluväljaku kinnistu aadressil Talli 2. Kinnistut kasutatakse Viljandimaa laulu- ja tantsupeo korraldamiseks 2., 7. ja 8. juunil 2019;
 • kinnitada Pärnu maantee raudteerajatiste projekteerimistingimused.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist