« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 06.05.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

  • linnavalitsus sai ülevaate Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakonna tööst;
  • eakate hoolduskuludes osalemine;
  • sotsiaaleelarvest toetuse määramine;
  • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel»;
  • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 «Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord» täiendamine ja muutmine».

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

  • kiita heaks ja esitada volikogule kinnitamiseks Viljandi linna 2018. aasta majandusaasta aruanne.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

  • määrata hoone koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Oru tn 8a.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

  • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Konkursi «Kaunis Viljandi» juhendi kinnitamine»;
  • tunnistada riigihanke «Järveotsa arendusala korrastustööd» edukaks pakkumuseks AS-i Zebra pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 27 029,00 eurot, millele lisandub käibemaks.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist