« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 15.04.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eakate hoolduskuludes osalemine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Viljandi Huvikooli eelarvesse Viljandi linnavalitsuse kinnisvara haldusameti vastutusalasse kuni 20 000 eurot Jakobsoni 47c õppehoone põranda remonttöödeks.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • tunnistada riigihanke «Viljandi järvede rannavalve aastatel 2019-2021» edukaks pakkumuseks AS G4S Eesti pakkumus, mille maksumus on 75 798,60 eurot, millele lisandub käibemaks.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 463

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Kinnistule aadressiga Linnu tänav 4 // 4a hoonestusõiguse seadmine».

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • võtta seisukoht kvartali nr 140 osa-ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud arvamuste osas ning korraldada detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu  09.05.2019 kell 17.15 Viljandi Linnavalitsuses Johan Laidoneri plats 5 esimesel korrusel koosolekute ruumis;
 • võtta seisukoht kinnistu Lossi tn 41a detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud arvamuste osas ning korraldada detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 06.05.2019 kell 15.00 Viljandi raekojas, Linnu tn 2, I korrusel istungite saalis;
 • anda nõusolek hoonestusõiguse seadmiseks Aire Klasmani kasuks aadressil Põhja pst 8a/8;
 • muuta katastriüksuste aadressid vastavalt korraldusele;
 • määrata detailplaneeringu järgsel ümberkruntimisel moodustatavate uute katastriüksuste koha-aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed vastavalt korraldusele.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • anda Trendwood OÜ kasutusse Valuoja puiesteel Kagu tn ja Jakobsoni tn ristumiskohal asuva parkla territooriumil  maa-ala pinnaga 24,5 m². Maa-ala kasutatakse reklaamtreileri paigaldamiseks ajavahemikul 15.04.2019 – 15.05.2019;
 • anda MTÜ Bullseye Discgolf kasutusse maa-ala pinnaga ligikaudu 8700 m², mis paikneb kinnistutel Järveotsa, Järveotsa 37 ja Järveotsa puiestee. Maa-ala kasutatakse X4 Challenge by Bullseye Discgolf võistluse läbiviimiseks. Ürituse eesmärk on populariseerida tervislikku liikumist ja ajaveetmist vabas õhus. Maa-ala antakse kasutusse 20.04.2019 ajavahemikus 08:00 – 17:00;
 • korraldada riigihange «Järveotsa arendusala korrastustööd»;
 • tunnistada riigihanke «Järveotsa arendusrajooni tänavate ja tehno-võrkude ehitustööd» edukaks pakkumuseks AS TREV-2 Grupp pakkumus, kui majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 992 646,42 eurot, millele lisandub käibemaks.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist