« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 11.03.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • sotsiaaleelarvest toetuste määramine;
 • üliõpilase sotsiaalse toetuse määramine;
 • eakate hoolduskuludes osalemine;
 • kinnitada Viljandi linnavalitsuse laste ja perede komisjoni koosseis;
 • kinnitada Viljandi linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseis.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • huvikoolide õppetasu maksmisest vabastamine;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi lasteaed Midrimaa põhimääruse kehtetuks tunnistamine»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi lasteaed Mesimumm põhimääruse kehtetuks tunnistamine».

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda kasutusluba osaühingule Bed Factory Sweden kuuluvale päikeseelektrijaamale aadressil Riia maantee 66;
 • anda kasutusluba Viljandi linnale kuuluva hoonele aadressil Vaksali tänav 4 (Viljandi spordihoone);
 • anda kasutusluba hoonele aadressil Mooni tänav 4;
 • kinnitada AS Infragate Eesti poolt koostatud töö nr VI26 «Viljandi Krõllipesa lasteaia projekteerimistööd» aadressil Riia maantee 30 ja väljastada ehitusluba ehitise laiendamiseks;
 • määrata katastriüksuse Lembitu pst 2a ja sellel asuvate hoonete uueks koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Uus tn 21a;
 • anda nõusolek Viljandi linnas asuva Uus tn 43 kinnistu jagamiseks detailplaneeringut koostamata vastavalt jagamise skeemile ning eraldatud osa liitmiseks Uus tn 43a kinnistuga.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • tunnistada riigihanke «Pärnu maantee (Vaksali-Planeedi tn) projekteerimis-ehitustööd» edukaks pakkumuseks Verston Ehitus OÜ pakkumus kui hindamise kriteeriumide kohaselt majanduslikult soodsam pakkumus maksumusega 887 593,36 eurot, millele lisandub käibemaks;
 • nõuda mobiilse konstruktsiooni reklaamikandjana parklasse paigaldamiseks avalduse esitamist Viljandi Linnavalitsusele maa kasutamiseks ja reklaami paigaldamiseks;
 • tunnistada Viljandi Linnavalitsuse 11.02.2019 korralduse nr 60 alusel kalluri Renault Master võõrandamise elektroonilise enampakkumise võitjaks OÜ Baltway Trans ning kinnitada võitnud pakkumise suuruseks 5686 eurot;
 • lubada MTÜ Viljandi Tulevikujalgpalli Klubil paigaldada Viljandi linnale kuuluval kinnistul aadressiga Ranna pst 7 asuva kunstmuruga harjutusväljaku kõrvale teisaldatav aiamaja pindalaga 18,24 m² treeninguvahendite ladustamiseks;
 • anda Päästeameti Lõuna päästekeskuse kasutusse kinnistutel aadressidega Järve tänav ja Supeluse  paiknev maa-ala pinnaga ligikaudu 6584 m². Maa-ala kasutatakse kutsemeisterlikkuse võistluse läbiviimiseks 01.06.2019.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist