« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 04.02.2019

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • seoses tegevustoetuse kasutamise aruande hilinemisega nõuda MTÜ Taibukate Teaduskool tegevustoetuse tagasimaksmist 0,3% iga hilinetud kalendripäeva kohta ehk 229,5 eurot;
 • maksta VJKT naiskonnale esindusmeeskonna toetust 6500 eurot;
 • huvikoolide õppetasu maksmisest vabastamine;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi Linnavolikogu 29.05.2014 määruse nr 14 «Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord» muutmine».

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada KAOS Arhitektid OÜ poolt koostatud töö nr 17-22 «Kortermaja» aadressil Lossi tänav 25 ja anda ehitusloa taotlejale Katri Metsale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada OÜ Melotrix Grupp poolt koostatud töö nr 2019/01/III «Hoone fassaadi avade ehitusprojekt» aadressil Suur-Kaare tänav 68 ja anda ehitusloa taotlejale Sulev Ilvesele ehitusluba ehitise ümberehitamiseks;
 • kinnitada OÜ Melotrix Grupp poolt koostatud töö nr 2018/08/III «Üksikelamu laiendamise ja rekonstruktsiooni ehitusprojekt» aadressil Kõrgemäe tänav 17 ja anda ehitusloa taotlejale Sulev Ilvesele ehitusluba ehitise ümberehitamiseks;
 • anda nõusolek Lõikuse tn 3a ja 3b maaüksuste riigi omandisse jätmiseks ja määrata maaüksuste koha-aadressid;
 • esitada Viljandi Järveotsa linnaosa järveäärse eramutestruktuuri osa detailplaneering heakskiitmiseks valdkonna eest vastutavale ministrile.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • tunnistada riigihanke «Loomade varjupaiga teenused» edukaks pakkumuseks Varjupaikade MTÜ pakkumus;
 • muuta kinnistu nr 3619139 aadressiga Mooni tänav 15 hoonestamiseks sõlmitud hoonestusõiguse lepingut ning määrata hoonestusõiguse alusel püstitatava ehitise hilisemaks püstitamise tähtpäevaks 31.07.2020.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist