« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 07.01.2019

 • toimus AS Viljandi Veevärk aktsionäride üldkoosolek, kus kinnitati nõukogu liikmed.

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituste andmine piiratud teovõimega isikute nimel asjade ajamiseks ja arvelduskontode kasutamiseks ja käsutamiseks;
 • hoolduskuludes osalemine;
 • eakate hoolduskuludes osalemine;
 • järelhooldusteenuse toetuse määramine.

Lähemalt: eestkoste ja hoolduse spetsialist Kati Kotsar, telefon 5855 2558

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Nukuteatri piletihinnad järgmiselt:
 1. Nukuteatri saalis mängitav etendus 2,50 eurot/pilet;
 2. Jõuluetendus, väljasõiduetendus ja festivali TEATER KOHVRIS etendus 3,00 eurot/pilet;
 • Viljandi Linnavalitsuse 22.10.2018 korralduse nr 633 «Viljandi linna üldhariduskoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine» muutmine.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Majandusküsimustes otsustati:

 • korraldada riigihange «Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoone ehitustööd»;
 • anda kasutusluba:
 1. Tähe tänava välisvalgustuse,  külmavee-, kanalisatsiooni – ja sademeveetorustiku püstitamisele, asukohaga Tähe tänav, Viljandi linn;
 2. Pargi tänava välisvalgustuse,  külmavee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku püstitamisele, asukohaga Pargi tänav, Viljandi linn;
 3. Metsküla tee külmavee- ja kanalisatsioonitorustiku püstitamisele, asukohaga Metsküla tee, Viljandi linn;
 4. Planeedi tänava välisvalgustuse, külmavee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku püstitamisele, asukohaga Planeedi tänav Viljandi linn;
 5. Pärnu mnt välisvalgustuse, külmavee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku püstitamisele, asukohaga Pärnu mnt, Viljandi linn;
 • lubada JCDecaux Eesti OÜ-l kasutada viiteteist Viljandi linnale kuuluvat bussipaviljoni reklaami paigaldamiseks ajavahemikuks 07.01.2019–31.01.2019. Reklaami paigaldamise hind 25 päeva eest viieteistkümnele paviljonile on 1125 eurot;
 • lubada Eften SPV3 OÜ-l kasutada seitset Viljandi linnale kuuluvat bussipaviljoni reklaami paigaldamiseks ajavahemikul 07.01.2019–27.01.2019. Reklaami paigaldamise hind 21 päeva eest seitsmele paviljonile on 441 eurot;
 • kinnitada Järveotsa elamurajooni kinnistute hoonestusõiguse enampakkumise tulemused.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist