« Tagasi

Viljandi linn teeb teatavaks aasta haridustöötajad

Viljandi linnavalitsus kinnitas esmaspäeval linna aasta õpetaja aunimetuse laureaadid. Aasta õpetaja on Jane Kruusamäe, aasta noor õpetaja Liisa Koemets, teenekas õpetaja Maie Tammemäe ja aasta haridusjuht Aavo Soopa.

Kesklinna kooli õpetaja Jane Kruusamäe aasta õpetaja aunimetusele esitajad ütlevad, et ta on korrektne ja kohusetundlik ning õpilaste huve arvestav õpetaja, kes on pälvinud nii õpilaste, lastevanemate kui ka kolleegide lugupidamise. Oma töös rakendab ta  aktiivõppemeetodeid ja digivahendeid. Vähemalt korra nädalas toimuvad tunnid arvutiklassis või tahvelarvutitega. Õpetaja Jane rakendab tundides loovat lähenemist ja julgustab õpilasi avaldama oma arvamust. Ta julgustab õpilasi rääkima nii headest kui ka halbadest kogemustest, seades tähtsale kohale kuulamisoskuse. Ta suunab õpilasi lugema, uurima, katsetama, avastama ja annab neile põhjalikku regulaarset tagasisidet. Ta pöörab suurt tähelepanu laste motiveerimisele, tunnustades ja luues klassis positiivse õhkkonna.

Tal on kolleegidega hea koostöö ja ta jagab teistega meelsasti oma häid kogemusi. Jane on juba palju aastaid andnud ka kehalise kasvatuse tunde 1. klassidele. Lapsed ootavad neid tunde ja kui need vahel ära jäävad, on nad üsna kurvad.

Oma klassiga käib ta kinos, teatris, korraldab ise kinoõhtuid, klassiõhtud on alati ühendatud mingi teemaga.

Õpetaja Jane on väga tähelepanelik ja tal on lapsevanematega tihe koostöö ning usaldus. Ta oskab välja tuua õpilase positiivseid jooni ja tugevaid külgi ning juhib tähelepanu ka arendamist vajavale.

Aasta noor õpetaja on Liisa Koemets, kes on töötanud Viljandi Muusikakoolis kaks aastat. Kuigi ta on alles TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilane ja tema töökoormus on väike, on ta õpilaste hulgas silma paistnud sellega, et oskab ainet lastele väga huvitavaks teha. Just tänu Liisale on muusikaooli pärimusmuusika ansamblid saanud üleriigilistel võistumängimistel esikohti ja juba kolm õpilast on edasi õppima läinud just pärimusmuusikat. Liisa kaasab oma ansamblitesse suurima heameelega erinevaid pille õppivaid õpilasi. Kolleegide jaoks on Liisa abivalmis ja koostööaldis.

Pärimusmuusika patrioodina valdab ta ka klassikalist keelpilliõpetuse metoodikat ja saab hästi hakkama viiulimängu algõpetusega.

Teeneka õpetaja tiitli pälvis Maie Tammemäe, kes töötab Viljandi Huvikoolis rahvatantsuõpetajana alates 1967. aastast. Õpetajatöös on Maie Tammemäe kohusetundlik ja nõudlik, valdab suurepäraselt metoodilisi võtteid rahvatantsu õpetamisel. Tema peen huumorimeel, sära ja vitaalsus on motiveerivaks eeskujuks erinevatele vanusegruppidele, kus kaovad vanusepiirid ja ühilduvad maailmavaated. Maie omab võimet panna õpilased tajuma ühtsustunnet ning meeskonnatöö olulisust. Õpetaja Maie Tammemäele on alati olnud väga tähtis rahvatantsualase tegevuse areng ja järjepidevus, ta väärtustab enesearengut ning on aktiivne koolitustel osaleja. Tema südameasjaks on rahvakultuuri heaks midagi ära teha. Huvikoolis juhendab Maie lasterühma Sammuke, neiduderühma UPSER ja noorterühma RU-LE-ME. Tema tantsurühmad osalevad aastaringselt erinevatel festivalidel ning rühmi on kutsutud esinema linna- ja maakonnatähtsusega sündmustele.

Aasta haridusjuht Aavo Soopa asus Viljandi Kesklinna Kooli juhtima ( J. Köleri nim. Viljandi 4. Keskkool, Viljandi Maagümnaasium) 1978. aastal.

Lõppeval õppeaastal pöörati suurt tähelepanu kaasava hariduse problemaatikale. Tööle on rakendatud abiõpetajate süsteem, erinevates arengugruppides on arutatud vastavat temaatikat, on toimunud erinevaid koolitusi, töötab hästi tegutsev tugisüsteem. Regulaarne ja mitmekülgne on olnud õpetajate enesetäiendamise suunamine õppepäevade, kursuste ning erinevate projektide kaudu. Alates 2017. aastast on koostöös Tartu Ülikooli Haridusuuenduste Keskusega korraldatud erinevaid koolituspäevi, keskuse esindaja on juhendanud arendusrühmade tegevust, osalenud arendusgruppide tegevuste analüüside kokkuvõtvatel üritustel. 

Aavo Soopa on direktor, kes on uuendusmeelne, kaasates kooli arendustegevustesse kõiki õpetajaid, kooli õpilasomavalitsust, kogukonda (kevadeti korraldatav lastevanemate foorum). Märkimisväärne on koolijuhi tegevus kooli vilistlastega – koolis on hästi toimiv vilistlasnõukogu, kes räägib kaasa kooli arengutes.

Direktori juhtimisstiili iseloomustab rahumeelsus, sõbralikkus, erinevate osapoolte kuulamine ja püüd optimaalsete lahenduste leidmiseks ka keerulistes olukordades.

Linnapea Madis Timpson ütles aunimetuste määramise järel, et Viljandis tegutsevad haridusvaldkonnas tõelised professionaalid. «Meil antav haridus on maailmatasemel ning meie õpetajad ja koolijuhid teevad oma tööd südame ja suure pühendumusega,» ütles linnapea.

Viljandi linna aasta õpetajaid tunnustatakse 5. oktoobril kell 16 Sakala keskuses koostöös Viljandimaa Omavalitsuste Liiduga korraldataval tänuüritusel.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763, e-post tiivi.tiido@viljandi.ee