« Tagasi

Algab Viljandi kaasava eelarve ideede esitamine

Tänasest kuni 8. oktoobrini saab esitada ideid Viljandi kaasava eelarve 30 000 euro kasutamiseks.

Ideede esitamine toimub 10. septembrist kuni 8. oktoobrini elektrooniliselt volis.ee keskkonnas ja paberkandjal Viljandi linnavalitsuse kantseleis (Linnu 2). Samas on võimalik tutvuda ka juba esitatud ideedega.

Kõik ideed, mis vastavad kaasava eelarve reeglitele, pannakse rahvahääletusele 5. – 20. novembrini. Võidab idee, mis kogub kõige rohkem hääli ja see tehakse teoks 2019. aasta jooksul.

Linnapea Madis Timpson kutsub kõiki üles Viljandi elukeskkonna arendamiseks häid ideid esitada. «Mulle meeldib kaasav eelarve just sellepärast, et see soosib rohujuure tasandilt tulevaid algatusi. Inimesed saavad pakkuda ideid, kuidas ümbritsevat keskkonda paremaks muuta, neid ideid selgitada ja lõpuks valivad linnakodanikud hääletuse teel parima. Kutsun kõiki üles kaasava eelarve protsessis kaasa lööma, nii idee esitajana kui ka tähelepaneliku vaatleja ja hääletajana,» lausus linnapea.

Kaasava eelarve idee esitamisel tuleb kindlasti märkida:

  1. esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
  2. objekti nimetus;
  3. eesmärk ja olulisus (mis on idee eesmärk ja kirjeldus, millise Viljandi linnas esineva probleemi idee lahendab või millise uue võimaluse avab ning miks on idee teostamine Viljandi linna eelarvest vajalik ja oluline);
  4. idee elluviimise kirjeldus;
  5. sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnangulisest sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  6. eelarve (idee teostamise hinnanguline maksumus);
  7. muu oluline info (joonis või kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Idee esitamisel tuleb silmas pidada selle vajalikkust ja olulisust Viljandi linnale, teostatavust 12 kuu jooksul idee esitamise tähtpäevast, kulutuste põhjendatust ja eelarve läbipaistvust ning idee realiseerimisest tulenevat kasusaajate hulka.

Samuti tuleb silmas pidada, et idee teostamise maksumus ei tohi ületada 30 000 eurot. Vastasel juhul tuleb ära märkida, kuidas on kavas ülejäänud osa rahastamine.

Idee esitajal soovitatakse ühendust võtta Viljandi linnavalitsuse vastava ala spetsialistidega, kes on valmis kaasava eelarve osas nõustama telefonil 435 4767 või reet.alev@viljandi.ee.

 

Lähemalt: linnaarengu spetsialist Reet Alev, telefon 435 4767, e-post reet.alev@viljandi.ee