Pressiteated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 29.07.2019

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

  • mitte rahuldada vaideid Viljandi Linnavalitsuse 17.06.2019 korralduse nr 303 «Kinnistu Uku tn 19 detailplaneerinqu algatamine» peale;
  • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Suur-Kaare tänav T2 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks fiiberoptilise kaabli paigaldamiseks;
  • kinnitada OÜ K.Enno Arhitektuuribüroo poolt koostatud töö nr A348-1414 «Hoone katusekatte vahetuse ehitusprojekt» aadressil Tallinna tn 8 ja anda ehitusloa taotlejale Aleksander Laanele ehitusluba ehitise ümberehitamiseks;
  • viia avalikule väljapanekule esitatud kinnistute Lossi tn 29 // Tartu tn 11, Lossi tn 31a, Lossi tn 31b ja Lossi tn 31c detailplaneeringu koosseisu sisse järgmised vajalikud muudatused ning esitada Kinnistu Lossi tn 29 // Tartu tn 11, Lossi tn 31b ja Lossi tn 31c detailplaneering heakskiitmiseks riigihalduse ministrile;
  • Viljandi Linnavalitsuse 10.12.2018 korralduse nr 712 «Nõusoleku andmine linna kinnisasjade  koormamiseks isikliku kasutusõigusega» muutmine;
  • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega OÜ Vikerkardin kasuks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739


Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

  • anda nõusolek Spordiklubile Fortuna projektlaagri korraldamiseks Viljandi linnas;
  • anda Elamusstuudiole nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks Sammuli puhkekülas ajavahemikus 2. august 2019 kell 14.00 – 3. august 2019 kell 02.00.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti kultuuri-ja noorsootööspetsialist  Evelin Lagle, telefon 435 4755

Majandusküsimustes otsustati:

  • anda KPG Kaubanduse OÜ kasutusse Tartu tänava kinnistul asuvas parklas maa-ala pindalaga 25 m²;
  • tunnistada vastavalt Viljandi Linnavolikogu 30.05.2019 otsusele nr 124 läbi viidud hoonestusõiguse seadmise kirjalik enampakkumine nurjunuks.

Lähemalt: majandusameti ehituse peaspetsialist Jaan Lukas,  telefon 435 4717

Avalike suhete ja turismiküsimustes otsustati moodustada Viljandi linna esindamiseks delegatsioon visiidiks Ukraina sõpruslinna Ternopili 22. – 26. august 2019.

 

Lähemalt: avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull, telefon 435 4730