Pressiteated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 17.02.2020

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • kehtestada alates 01.03.2020 hooldusvajadusega isiku hooldajale toetuse maksmine järgmistes suurustes:
 1. 40 eurot kuus, kui täisealine hooldusvajadusega isik vajab kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet igal ööpäeval;
 2. 60 eurot kuus, kui täisealine hooldusvajadusega isik vajab kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet ööpäevaringselt;
 3. 210 eurot kuus, kui alaealine hooldusvajadusega isik vajab kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet;
 • volituse andmine piiratud teovõimega isiku asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja kästutamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • huvikoolide õppetasu maksmisest vabastamine;
 • kinnitada 2020. aasta koolimineku toetuse suuruseks 150 eurot;
 • anda nõusolek Võru Spordikoolile projektilaagri korraldamiseks Viljandi linnas;
 • lõpetada 02.03.2020 Viljandi Kaare Kooli direktori Mati Ruuliga 12.12.2016 sõlmitud tööleping töötaja soovil;
 • kinnitada Viljandi Kaare Kooli direktori kohusetäitjaks Marika Hiie alates 03.03.2020 kuni direktori ametisse kinnitamiseni konkursi korras;
 • kuulutada välja konkurss Viljandi Kunstikooli direktori ametikohale ajutiselt ära oleva töötaja asendamiseks.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • korraldada avalik konkurss «Viljandi Kunstikoolile ruumide üürimine».

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • määrata detailplaneeringu järgsel katastriüksuste Männimäe tee 30 ja Riia mnt 44 liitmisel moodustatava uue katastriüksuse koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Puidu tn 2;
 • määrata kvartalis nr 129 asuva garaaži, aadressiga Suur-Kaare tn 35b/1 teenindamiseks vajaliku maa piirid ja pindala 19 m²;
 • määrata Suur-Kaare tn 35b/1 katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa;
 • anda nõusolek hoonestusõiguse seadmiseks Suur-Kaare tn 35b/1 maaüksusele Enn Raati kasuks;
 • anda kasutusluba hoonele aadressil Hiie puiestee 8.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • tunnistada vastavalt Viljandi Linnavolikogu 28.02.2019 otsusele nr 107 läbiviidud hoonestusõiguse seadmise elektrooniline enampakkumine aadressil Reinu põik 7 nurjunuks;
 • kooskõlastada Viljandi Rannakohvik Bangalo OÜ müügikoha rannakohviku Bangalo paiknemine Viljandi järve rannaalal 01.05.2020 kuni 30.09.2020;
 • korraldada riigihange «Arboristitööd»;
 • tunnistada riigihanke «Kinnisasjade maaklerteenus» edukaks pakkumuseks Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜ pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus, mille kohane maakleritasu protsendimäär on 1,89;
 • jagada tasuta 150 ruumimeetrit segaküttepuid toimetulekuraskustega peredele;
 • korraldada kirjalik enampakkumine ligikaudu 100 ruumimeetri küttepuude võõrandamiseks.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist