Pressiteated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 15.07.2019

Samuti anti volitus piiratud teovõimega isiku asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ühel juhul.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda  nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks Viljandi Rannakohvik Bangalo OÜle. Ürituse nimetus on Bangalo Folgi Päevad, toimumisaeg 25. juuli 2019 kell 22.00 – 26. juuli 2019 kell 03.00; 26. juuli kell 21.00 – 27. juuli kell 03.00; 27. juuli kell 21.00 – 28. juuli kell 03.00; Toimumiskoht Rannakohvik Bangalo, Roo 2, Viljandi;
 • anda  nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks Viljandi Rannakohvik Bangalo OÜle house muusika peo korraldamiseks 19. juuli 2019 kell 22.00 – 20. juuli 2019 kell 03.00;
 • anda nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskusele Viljandi pärimusmuusika festivali läbiviimiseks. Toimumisaeg 21. juuli 2019 kell 09.00 – 31. juuli 2019 kell 19.00. Toimumiskoht Viljandi linnas Viljandi lossimäed, Viljandi lauluväljak, Vabaduse plats, Tasuja pst,  Väike-Turu tn 3 hoov, Sakala Keskuse hoov, Viljandi Spordikeskuse parkla (Vaksali tn 4), Kaalu tn 1 ja 3 vaheline parkla, C. R. Jakobsoni tn 2 (tervisekeskuse õunapuuaed);
 • muuta määrust „Viljandi Kunstikooli õppetasude kinnitamine" , lisades sinna Viljandi Kunstikooli taotluse alusel keraamikaringi, mis avatakse algaval õppeaastal

 

Lähemalt: haridus-ja kultuuriameti haridusspetsialist Maie Joala, telefon 435 4764

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda kasutusluba hoonele aadressil Ploomi tänav 37 elamule;
 • anda kasutusluba osaühingule Tohvri Puit kuuluvale hoonele aadressil Reinu tee 46 tootmishoonele Ehitise kasutamise otstarve on puidutööstuse hoone;

 

 • määrata 2019 aasta restaureerimistööde lisatoetused järgmiselt:

1. Kauba tänav 8 hoone välisukse restaureerimiseks 500 eurot;

2. Johan Laidoneri plats 9 hoone  värvimiseks 2100 eurot;

3. Kiriku tänav 8 hoone välisukse restaureerimiseks 1000 eurot;

4. Lossi tänav 11 hoone sokli ja fassaadi restaureerimiseks ja värvimiseks 5000 eurot;

5. Lossi tänav 7 hoovipoolse ukse vahetuseks 500 eurot;

6. Roosi tänav 6 hoovipoolse rõdu taastamiseks 1450 eurot;

7. Tartu tänav16 ühe akna vahetuseks 100 eurot;

8. Johan Laidoneri plats 9a hoone restaureerimiseks vajaliku projektdokumentatsiooni (muinsuskaitse eritingimused ja projekt) koostamiseks 2000 eurot;

9. Lossi tänav 26-2 kolme ajaloolise akna restaureerimiseks 600 eurot.

 • kinnistu Puidu tn 3 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek ja kinnistu Pärnu mnt 10 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Lähemalt: peaarhitekt - arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • lubada Osaühingul Kivikodu  rajada avalikus kasutuses oleva parkla osa Leola tänava kinnistule (Leola 47);
 • anda Tänavakokad OÜ kasutusse maa-alad kinnistutel aadressiga Järve tänav ja Lossi tänav 21 ligikaudse pindalaga 20 m². Tänavakokad OÜ-l on üks toiduvagun. Maa-alad antakse kasutusse ajavahemikul 18.07.2019 – 31.08.2019.  Tänavakokad OÜ soovib Viljandi linnas pakkuda toitlustust järele veetavalt toiduvagunilt ja müüa lahjat alkoholi. Lisaks tavapärasele tänavatoidule on Tänavakokad OÜ menüüs ka Viljandi linnas seni tagasihoidlikult esindatud taime- ja vegantoidud;
 • tunnistada vastavalt Viljandi Linnavolikogu 25.04.2019 otsusele nr 116 läbi viidud  hoonestusõiguse seadmise elektrooniline enampakkumine aadressidel Reinu põik 6 nurjunuks;
 • otsustati muuta maade kasutusse andmise ajakava seoses Eesti Pärimusmuusika Keskus sooviga muuta XXVII Viljandi pärimusmuusika festivali kontsertide ja infrastruktuuri korraldamise ajakava. Arvestades MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskuse 11.07.2019 avaldust. Muuta Viljandi Linnavalitsuse 22.04.2019 korraldust nr 210 „Maa kasutusse andmine" järgnevalt:
  • muuta alapunkti 1.4. ja sõnastada see järgnevalt „Tallinna tänav kinnistul asuv maa-ala ligikaudse pindalaga 1220 m². Maa-ala antakse kasutusse ajavahemikul 24.07.2019–28.07.2019. Kontsertide toimumise ajal 26.07.2019 ja 27.07.2019 kell 15:00-23:00 on suletud Kaalu tänava ja Tallinna tänava vaheline Turu tänava lõik".
  • muuta alapunkti 1.5. ja sõnastada see järgnevalt „Vabaduse plats ja Talli tn 2 maa-alad antakse kasutusse ajavahemikul 21.07.2019-31.07.2019. Tasuja puiestee. Tasuja puiestee 7, Lossi tänava lõik Varese sillast Pika tänavani  maa-ala ligikaudse pindalaga 600 m², Lossimäed, Talli tänav, Mõisapark Vabaduse plats 6 ja juurdesõit Vaksali tänavalt Tasuja puiestee 4 kinnistuni. Kasutusse antavate maa-alade ligikaudne pindala on 94660 m². Maa-alad antakse kasutusse ajavahemikul 22.07.2019–31.07.2019.

 

 • anda MTÜ Vaksali Vennad kasutusse Riia maantee 87 kinnistul asuv maa-ala ligikaudse pindalaga 2530 m² BMX võistluse ning BMX sõidu õpitoa korraldamiseks ajavahemikus 20.07.2019 – 21.07.2019.

 

Lähemalt: majandusameti ehituse peaspetsialist Jaan Lukas,  telefon 435 4717

Muudes küsimustest otsustati seada reaalservituut.  

 

Järgmine Linnavalitsuse istung toimub 29. juulil.