Pressiteated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 10.06.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Päevakeskuse töötajate struktuur, koosseis ja töötasumäärad;
 • kinnitada lastekaitsespetsialisti tegevusjuhis abivajava ja hädaohus oleva lapse abistamiseks;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 «Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord» muutmine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Muusikakooli õppetasud.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Raua tn 9a maaüksuse riigi omandisse jätmiseks;
 • määrata Raua tn 9a katastriüksuse sihtotstarbeks sihtotstarbeta maa.

Lähemalt: juhtivarhitekt Jaak Reinula, telefon 435 4743

Majandusküsimustes otsustati:

 • anda Sakala Keskuse kasutusse kinnistu aadressiga Raekoja park. Maad kasutatakse vanakraamituru korraldamiseks 27.07.2019 ajavahemikul 09:00 – 14:00;
 • korraldada kirjalik enampakkumine kuue tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi linna omandis olevatele hoonestamata kinnistutele eesmärgiga püstitada järgmistele kinnistutele ühepereelamud:
 1. Tuisu tn 9 alghinnaga 17 160 eurot; 
 2. Tuisu tn 11 alghinnaga 17 472 eurot;                       
 3. Tuisu tn 13 alghinnaga 17 736 eurot;           
 4. Vaikuse tn 10 alghinnaga 27 576 eurot;                   
 5. Vaikuse tn 12 alghinnaga 28 056 eurot;                   
 6. Vaikuse tn 14 alghinnaga 23 832 eurot.
 • kinnitada Arco Vara Kinnisvarabüroo kaudu müüdavate kinnistute hoonestusõiguste hinnad:
 1. Suur-Kaare 33b – 35 000 eurot
 2. Roheline tn 3 – 25 000 eurot
 3. Musta tee 24 – 25 000 eurot
 4. Reinu tee 30 – 25 000 eurot
 5. Reinu tee 34 – 10 000 eurot
 6. Reinu põik 5 – 10 000 eurot.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • anda FIE Guido Tammistule taksoveoluba tähtajatult.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist