Pressiteated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 09.03.2020

Avalike suhete ja turismiküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Linna esindamiseks ametliku ühisdelegatsiooni moodustamine», eesmärgiga osaleda Euroopa Päevadel Ternopilis, Ukrainas 29. mai – 31. mai 2020.

Lähemalt: avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull, telefon 435 4730

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • määrata Viljandi linna 2020. aasta I taotlusvooru sotsiaalvaldkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. MTÜ Viljandi Puuetega Inimeste Nõukoda / Projekt «Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine» / 375 €;
 2. MTÜ Viljandi Pensionäride Liit / Projekt «Eakate õppepäevad Võrus ja Toilas» / 200 €;
 3. MTÜ Töötoad / Projekt «Pärimus- ja rahvuskultuuride tutvustamine psüühiliste erivajadusetega inimestele» / 500 €;
 4. SA Ugala Teater / Projekt «Puuetega inimestele kohandatud etenduste andmine ja korraldamine Ugala teatris» / 430 €;
 5. MTÜ Viljandimaa Singel / Projekt «Koolitus» / 444 €;
 6. MTÜ Viljandimaa Singel / Projekt «Fotonäitus» / 275 €.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • tunnistada vastavalt Viljandi Linnavalitsuse 20.01.2020 korraldusele nr 19 läbiviidud linnavara (Riia mnt 38-406) võõrandamise elektrooniline enampakkumine nurjunuks. Korraldada korteriomandi avalik pakkumine maaklerteenuse kaudu;
 • tunnistada vastavalt Viljandi Linnavalitsuse 20.01.2020 korraldusele nr 18 läbiviidud linnavara (Riia mnt 32-19) võõrandamise elektrooniline enampakkumine nurjunuks. Korraldada korteriomandi avalik pakkumine maaklerteenuse kaudu;
 • tunnistada vastavalt Viljandi Linnavalitsuse 20.01.2020 korraldusele nr 18 läbiviidud linnavara (Riia mnt 71-13) võõrandamise elektrooniline enampakkumine nurjunuks. Korraldada korteriomandi avalik pakkumine maaklerteenuse kaudu;
 • tunnistada vastavalt Viljandi Linnavalitsuse 20.01.2020 korraldusele nr 21 läbiviidud linnavara (Riia mnt 16a-M1) võõrandamise elektrooniline enampakkumine nurjunuks. Korraldada korteriomandi avalik pakkumine maaklerteenuse kaudu.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kehtestada kinnistu C. R. Jakobsoni tn 45b detailplaneering (detailplaneeringute registri nr 2018-010);
 • anda kasutusluba osaühingule Rael kuuluvale hoonele aadressil Raua tänav 18;
 • anda kasutusluba osaühingule Simonet kuuluvale hoonele aadressil Raua tänav 12;
 • anda kasutusluba osaühingule Pinska kuuluvale hoonele aadressil Raua tänav 10;
 • anda kasutusluba hoonele aadressil Veeretänav 16a.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linna tänavate sõidu-ja kõnniteede ning jalgratta-ja jalgteede ehitustööde kava aastateks 2020-2025»;
 • tunnistada Riigihanke «Arboristitööd» edukaks pakkumuseks järgmised pakkumused:
 1. osas OK Acer OÜ pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus. Pakkumusekohased ühikhinnad koos käibemaksuga on: arboristitöö A 66 eurot/h, arboristitöö B 132 eurot/h, tõstuki hind 18 eurot/h ja istutustöö 120 eurot/kompl;
 2. osas OK Acer OÜ pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus. Pakkumusekohased ühikhinnad on: arboristitöö A 66 eurot/h, arboristitöö B 132 eurot/h, tõstuki hind 18 eurot/h;
 3. osas XR Invest OÜ pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus. Pakkumusekohased ühikhinnad on: arboristitöö A 60 eurot/h, arboristitöö B 60 eurot/h, tõstuki hind 80 eurot/h. Hindadele ei lisandu käibemaks, kuna XR Invest OÜ ei ole käibemaksukohustuslane;
 • tunnistada Viljandi Linnavalitsuse 10.02.2020korralduse nr 62alusel teostatud vara võõrandamise elektroonilise enampakkumise võitjaks Kaido Halop ning kinnitada võitnud pakkumise suuruseks 6295 eurot;
 • anda nõusolek Viljandi linnas kinnistule aadressiga Musta tee 26 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu punkti 5.3. muutmiseks ja sõnastada see järgmiselt: 5.3. Kasutusloa saamise hilisem tähtpäev on 31.12.2020;
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 17.06.2019 korralduse nr 305, millega lubati kohvik Fellinil terrassi paigaldamine linna maale, punkti 3 ning sõnastada see järgnevalt: 3. Maa-ala antakse kasutusse ajavahemikuks 17.06.2019 –29.03.2020;
 • tunnistada nurjunuks kirjalik enampakkumine ligikaudu 100 ruumimeetri küttepuude võõrandamiseksalghinnaga 25 eurot ruumimeeter, alates 10 ruumimeetrisest kogusest ning võõrandada küttepuud otsustuskorras ja määrata võõrandamise korraldajaks Viljandi Linnahooldus;
 • mitte lubada Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜ Viljandi esindusel võõrandada Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Musta tee 24 tasuline hoonestusõigus hinnaga 17 000 eurot.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustest otsustati:

 • anda nõusolek Viljandi linnas kinnistut aadressiga Mooni tn 15 koormava hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmiseks selliselt, et hoonestusõiguse alusel püstitatava ehitise ehitusloa saamise tähtaeg on 2 aastat ja ehitise püstitamise tähtaeg 4 aastat käesoleva korralduse alusel notariaalse lepingu muudatuse sõlmimise päevast arvestatuna;
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse 2020. aasta hankeplaan.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
Viljandi Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
5669 7042