Pressiteated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 02.12.2019

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 17.06.2019 korraldust nr 229 «2019. aasta III vooru noorsootöö valdkonna projektitoetuste määramine» ning Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Viljandi Baptistikogudusele määratud toetuse sihtotstarvet;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi Linnavolikogu 29.12.2016 määruse nr 105 «Erakoolide tegevuskuludes osalemine» muutmine».

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Aktsiaselts KEK Invest poolt koostatud töö nr 17-072 «Elamu uusehitus» aadressil  Põltsamaa tee 10 ja anda ehitusloa taotlejale Inga Suvile ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • algatada kinnistu aadressiga Paisu tn 14 detailplaneering;
 • algatada projekteerimistingimuste andmine, mis on kruntidel C. R. Jakobsoni tn 2c, C. R. Jakobsoni tn 2a ja Turu tn 6 kehtiva detailplaneeringu järgse hoonestuse ehitusprojektide koostamise aluseks;
 • koormata Viljandi linnale kuuluv kinnistu aadressiga C. R. Jakobsoni tn 50b, reaalservituudiga korteriomandite C. R. Jakobsoni tn 50a-8, C. R. Jakobsoni tn 50a-9 ja C. R. Jakobsoni tn 50a-10 kasuks;
 • koormata Viljandi linnale kuuluv kinnistu aadressiga Kösti reaalservituudiga kinnistu Roo 9 kasuks. Servituut seatakse kahele alale;
 • algatada kinnistute Kesk-Kaare tn 19 ja Kesk-Kaare tn 17a detailplaneering. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,32 ha;
 • algatada projekteerimistingimuste andmine, mis on krundil Roo tn 9 kehtiva detailplaneeringu järgse hoonestuse ehitusprojektide koostamise aluseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • sõlmida Viljandi linnale kuuluva hoonestamata kinnistu aadressiga Vaikuse tänav 18 tasulise hoonestusõiguse seadmise leping Allar ja Kadri Tiigiga;
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse juures tegutseva liikluskomisjoni koosseis;
 • sõlmida Viljandi linnale kuuluvate Vaikuse tänav 10, 12 ja 14 hoonestamata kinnistute tasulise hoonestusõiguse seadmiseks lepingud Kevadvihm OÜ-ga;
 • koormata Viljandi linnale kuuluvad kinnistud reaalservituudiga (üleehitusservituut) kinnistu aadressiga Turu tn 6 kasuks.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Rahandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord;
 • kinnitada Viljandi linnavalitsuse ja Viljandi linnavalitsuse hallatavate asutuste ametiautode vastutavad isikud ning ametiautode garažeerimise kohad.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Muudes küsimustes otsustati:

 • muuta Viljandi Linnavalitsuse kantselei, majandusameti, rahandusameti ja arhitektuuriameti teenistuskohtade koosseisu;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «2020. aasta kaasava eelarve tulemuste kinnitamine».

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist