Pressiteated

« Tagasi

Viljandi linn ootab 1. novembriks mitmeid rahataotlusi

Sel reedel on Viljandi linna 2020. aasta projektitoetuse esimese vooru taotluste esitamise tähtaeg. Samuti oodatakse õpilasstipendiumi, spordistipendiumi ja loomestipendiumi taotlusi.

Linnavalitsuselt saab projektidele toetust taotleda neli korda aastas. See tähendab, et sündmuse või projekti läbiviimiseks linnavalitsuse toetuse küsimine tuleb planeerida ühte neljast taotlusvoorust.

2020. aasta esimeses taotlusvoorus osalemiseks tuleb projektidele rahalise toetuse taotlus esitada 1. novembriks 2019. Projektitoetuse abikõlbulik periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2020.

Viljandi linna tegevus- ja projektitoetuse andmise korra ja taotlemise kohta leiab infot aadressil www.viljandi.ee/projektitoetus.

Linna õpilas-, spordi- ja loomestipendiumite 2019. aasta viimase taotlusvooru taotlusi oodatakse samuti 1. novembriks.

Õpilasstipendium on mõeldud üldhariduskoolides õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linnas. Stipendiumi saab taotleda Eesti Vabariigis või välisriikides õppiv ja/või õppima asuv õpilane.

Spordistipendium määratakse Viljandit või Viljandi spordiklubi esindavatele Viljandis elavatele ja tegutsevatele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel nii kodulinnas kui kogu maailmas.

Loomestipendium määratakse kujutava kunsti, rakenduskunsti, lavakujunduse, audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal Viljandis elavatele või tegutsevatele autoritele ja esitajatele, väärtustamaks ja toetamaks nende tegevust Viljandi kultuurielus.

Statuudid ja info taotluse esitamiseks leiab aadressilt www.viljandi.ee/stipendiumid.

Lähemalt: kultuuri ja noorsootöö spetsialist Evelin Lagle, telefon 435 4755, e-post evelin.lagle@viljandi.ee