Pressiteated

« Tagasi

Viljandi kesklinnas algavad ehitustööd 1. aprillil

Vaata ka interaktiivset kaarti www.viljandi.ee/kesklinn2020

Viljandi Vabaduse platsi ja kesklinna tänavate uuendamine algab 1. aprillil. Kõigil huvilistel on võimalik ehitustöödest ülevaade saada 3. märtsil kell 17 Sakala keskuses toimuvas infotunnis.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on ehituse ettevalmistus jõudnud sinnamaale, kus töövõtja Tallinna Teede AS on esitanud linnale detailse ajakava ja ehituse plaani. «Niivõrd mastaapse ja linna keskust oluliselt mõjutava ehituse puhul on oluline, et info tööde toimumise kohta jõuaks aegsasti nii piirkonna elanike kui ka kõigi teiste linnakodanikeni. Kutsun kõiki huvilisi infotunnist osa võtma, aga ka jooksvalt ehituse kulgemise kohta antavat infot jälgima. Nii saab meie kõigi igapäevaelu sellest suurest aga vajalikust ehituses võimalikult vähe häiritud,» ütles linnapea.

1. aprillil algavate tööde esimene etapp puudutab Tallinna ja Vaksali tänavat ning Tasuja puiesteed, kus tehakse algust kõnniteede, sõidutee ja trasside ehitusega. Vaksali tänaval on tööde esimeses etapis kavas Tasuja – Kaalu lõigu ehitus spordihoone poolses küljes. Tallinna tänava vanalinna poolne kõnnitee valmib aprilli lõpuks, kaubamaja poolse kõnnitee ehitus algab mai keskel ja see valmib juuni lõpuks. Sõidutee ja trasside ehitus kestab aprilli keskpaigast kuni augusti lõpuni.

Ehituse teine etapp algab aprilli lõpus ja siis on kavas tööd Vabaduse platsil, Tasuja puiestee sõidutee osas ning Vabaduse plats 4 parklas ja juurdepääsuteel. Selles etapis ei tehta töid Vabaduse plats 6 ees olevas parklas ja elektriautode laadimispunktis. Vabaduse plats 6 lammutustööd algavad juuni keskel ja kestavad ligikaudu poolteist kuud. Pärimusmuusika festivali ajal lammutustöid ei tehta ja objekt konserveeritakse. Teise etapi tööd lõpetatakse oktoobri lõpuks.

Ehituse kolmas etapp avatakse juuni lõpus, kui tööd algavad Vaksali tänaval Hariduse – Kaalu lõigus. Selle etapi sõidutee valmib augusti ja kõnniteed oktoobri lõpuks.

Neljandas etapis tehakse töid Vana-Vaksali tänaval ja gümnaasiumi ümbruses. Sõidu- ja kõnniteede ehitus algab juuni keskel, raadamise ja kasvupinnase koorimisega alustatakse juba aprillis. Enamus selle etapi töid saab enne uue õppeaasta algust valmis. Septembris ja oktoobris tehakse töid üksikutes kõnniteelõikudes, parklaaladel ja paigaldatakse teine kiht asfalti.

Kogu objekti haljastus ja heakorratööd lõpetatakse 2021. aasta maikuus.

Teisipäeval, 3. märtsil kell 17 on kõigil huvilistel võimalus kohtuda Tallinna Teede AS-i ja Viljandi linnavalitsuse esindajatega, kes tutvustavad ehitustööde kava ja vastavad kohaletulnute küsimustele. Infotund toimub Sakala keskuses, Tallinna 5, Viljandi. Samas tutvustatakse ka lahendusi kohalikele elanikele ja ettevõtetele ehituse ajal nende kinnistutele ligipääsu tagamiseks. Infotunniks saab küsimusi ka ette saata, edastades need aadressile viljandi@viljandi.ee.

Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine läheb maksma 3,1 miljonit eurot ja seda toetab 2,72 miljoni euroga Euroopa Regionaalarengu Fond.

Ehitustööde kohta saab rohkem infot aadressil www.viljandi.ee/kesklinn2020 või Viljandi linnavalitsuse majandusameti juhatajalt: Riho Tipp, telefon 435 0771, e-post riho.tipp@viljandi.ee