Pressiteated

Viljandi Linnavalitsuse istungil 10.02.2020

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eaka hoolduskuludes osalemine;
 • sotsiaaleelarvest toetuste määramine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi linna 2020. aasta alaeelarved;
 • kinnitada Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolide õppekoha tegevuskulu maksumus kalendrikuus ühe õpilase kohta;
 • kinnitada Viljandi linna munitsipaalhuvikoolide õppekoha tegevuskulu maksumus kalendrikuus ühe õpilase kohta;
 • kinnitada Viljandi linna munitsipaallasteaedade õppekoha majandamiskulude, personalitöötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu maksumus kalendrikuus ühe lapse kohta.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada 1. klasside komplektide arv õppeaastal 2020/2021 järgnevalt:
 1. Viljandi Jakobsoni Kool kuni 4 klassi;
 2. Viljandi Kesklinna Kool kuni 3 klassi;
 3. Viljandi Paalalinna Kool kuni 2 klassi;
 • kinnitada Viljandi linna hallatavate asutuste juhtide töötasud.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Majandusküsimustes otsustati:

 • võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Viljandi Linnahooldusele kuuluv auto PEUGEOT PARTNER (2014.a. väljalase, reg. nr 974TLC, diisel) ja kinnitada enampakkumise alghinnaks 4000 eurot;
 • sõlmida Viljandi linnale kuuluva hoonestamata kinnistu aadressiga Tuisu tänav 13 tasulise hoonestusõiguse seadmise leping Kaarel Selteriga ja kinnitada hoonestusõiguse võõrandamise hinnaks 17 712 eurot;
 • sõlmida Viljandi linnale kuuluva hoonestamata kinnistu aadressiga Reinu põik 5 tasulise hoonestusõiguse seadmise leping Teritusmeister OÜ-ga ja kinnitada hoonestusõiguse võõrandamise hinnaks 10 000 eurot;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Loa andmine haljastus- ja aiajäätmete kogumise ja vedamise teenuse ostmiseks»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi linna jäätmevaldajate registri põhimäärus».

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
Viljandi Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
5669 7042