Pressiteated

Viljandi Linnavalitsuse istungil 03.02.2020

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

  • kinnitada Projektikoda OÜ poolt koostatud töö nr 2019-09-10 «Viljandis kinnistule Pärnu mnt 10 autoremondi töökoja eelprojekt» aadressil Pärnu maantee 10 ja anda ehitusloa taotlejale Projektikoda OÜ-le ehitusluba ehitise püstitamiseks;
  • algatada kinnistu aadressiga Endla tn 19 detailplaneering.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

  • kinnitada Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoone ehituse muudatustööd;
  • korraldada riigihange «Kinnisasjade maaklerteenus»;
  • tunnistada riigihanke «Korraldatud jäätmevedu Viljandi linnas» edukaks pakkumuseks Eesti Keskkonnateenused AS-i pakkumus, mille kohaselt segaolmejäätmete kogumistasu käibemaksuta on 12,32 eurot/m3 ning paberi ja kartongi kogumustasu 0,00 eurot/m3.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist