Pressiteated

Viljandi Linnavalitsuse istungil 20.01.2020

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • huvikooli õppetasu maksmisest vabastamine.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • sõlmida Viljandi linnavalituse ja Viljandi Veekeskus AS-i vahel Vaksali tänav 2 tasuta kasutamise leping;
 • kuulutada välja elektrooniline enampakkumine Viljandi linnas asuvale korteriomandile aadressiga Riia maantee 71 eluruum nr 13,  mis koosneb 473/45886 mõttelisest osast kinnistust ja reaalosana eluruumist nr 13, mille üldpind on 47,3 ruutmeetrit ning kinnitada enampakkumise alghinnaks 33 000 eurot;
 • kuulutada välja elektrooniline enampakkumine Viljandi linnas asuvale korteriomandile aadressiga Riia maantee 38 eluruum nr 406, mis koosneb 532/24676 mõttelisest osast kinnistust ja reaalosana eluruumist nr 406, mille üldpind on 53,2 ruutmeetrit ning kinnitada enampakkumise alghinnaks 33 000 eurot;
 • kuulutada välja elektrooniline enampakkumine Viljandi linnas asuvale korteriomandile aadressiga Riia maantee 32 eluruumi nr 19, mis koosneb 758/17460 mõttelisest osast kinnistust ja reaalosana eluruumist nr 19, mille üldpind on 75,8 ruutmeetrit ning kinnitada enampakkumise alghinnaks 48 000 eurot;
 • kuulutada välja elektrooniline enampakkumine Viljandi linnas asuvale korteriomandile aadressiga Riia   maantee 16a-M1, mis koosneb 579/25156 mõttelisest osast kinnistust ja reaalosana mitteeluruum nr. M1, mille üldpind on 57,9 ruutmeetrit ning kinnitada enampakkumise alghinnaks 11 100 eurot.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • algatada kinnistu aadressiga Endla tn 32 detailplaneering;
 • kinnitada projekteerimistingimused, mis on kehtiva detailplaneeringu järgse hoonestuse ehitusprojektide koostamise aluseks Viljandi Järveotsa arendusalal.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • anda Unico Eesti OÜ kasutusse Viljandi linnale kuuluval kinnistul aadressiga Mõisapark asuv maa-ala ligikaudse pindalaga 300 m². Maa-ala piiratakse ehitustööde perioodiks 22.01.2020 – 20.06.2021 2m kõrguse piirdeaiaga. Maa-alale paigutatakse ehitussoojakud ning ladustatakse ehitusmaterjal;
 • sõlmida Viljandi linnale kuuluva hoonestamata kinnistu aadressiga Tuisu tänav 11 tasulise hoonestusõiguse seadmise leping Elle Toomsaluga ning kinnitada hoonestusõiguse võõrandamise hinnaks 17 472 eurot;
 • anda Prisma NET OÜ kasutusse nelja reklaamikandja alune maa-ala, mis kokku moodustab 8m². Reklaamikandjad paiknevad järgmistes asukohtades: Uku tänava haljasalal, Põhja pst Maksimarketi ees, Turu parkla kõnniteel, C. R. Jakobsoni 11 vastas, Riia mnt 30a Selveri vastas;
 • tunnistada Riigihanke «Viljandi kesklinna tänavate ja Vabaduse platsi rekonstrueerimise omanikujärelevalve» edukaks pakkumuseks Pikk Silm OÜ, Estpil OÜ ja Lindvill OÜ ühispakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 17 750 eurot, millele lisandub käibemaks.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 04.04.2016 määrus nr 7 «Korterikomisjonipõhimääruse kinnitamine»;
 • tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 19.08.2019 korraldus nr 400 «Viljandi Linnavalitsuse korterikomisjoni koosseisu kinnitamine».

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
Viljandi Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
5669 7042
johan@viljandi.ee