Muinsuskaitse ja restaureerimine

Toetused ajalooliste hoonete korrastamiseks

Restaureerimistoetuste avaldusi vanalinnas asuvate ajalooliste hoonete korrastamiseks saab arhitektuuriametile esitada kuni 1. märtsini 2020.  Toetust saab küsida ehitiste avatäidete (aknad, uksed, luugid) ja arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, tuulelipud, piirded jne) restaureerimistöödeks ja ajalooliste hoonete värvimiseks. Samuti saab taotleda raha ehitiste avariilise olukorra likvideerimiseks ja hoonete muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks.

Linnavalitsus arvestab toetuse suuruse määramisel objekti ajaloolis-kultuurilist väärtust, kusjuures restaureerimistöid eelistatakse valmistatavale koopiale. Toetuse ülemmääraks on 50% tööde kogumaksumusest. Kui majas on mitu omanikku, tuleb restaureerimistööde maht ja koosfinantseerimise küsimused kaasomanikega enne toetuse taotlemist läbi arutada ja avaldus kõigi kaasomanike poolt allkirjastada. 

Enne toetuse avalduse esitamist tuleb tutvuda restaureerimistoetuste määramise korraga. Kord  ja restaureerimistoetuse avalduse vorm on kättesaadavad linnavalitsuse kodulehel (www.viljandi.ee). Tööde teostamiseks on aega käesoleva aasta lõpuni.

Lähem informatsioon kultuuriväärtuste spetsialist Monika Vestmanilt (tel 435 4742, 51 993 379), monika.vestman@viljandi.ee

Kasulikud lingid