Majandusamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Andres Mägi (majandusameti juhataja kt)

Ametijuhataja

Viljandi linna majandusameti juhtimine, informatsiooni valdamine ja vahendamine, strateegiliste investeerimisotsuste ettevalmistamine

+372 435 0771

+372 5194 7991

andres.magi@viljandi.ee 
Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel

Jaan Lukas

Ehituse peaspetsialist

Tellija funktsioonide täitmine linna eelarvest ehitatavatel objektidel, linnavara tehnilise seisukorra parandamine ekspluatatsiooni käigus, ehitusprojektide konsulteerimine

+372 435 4717

+372 505 0394

jaan.lukas@viljandi.ee 
Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel

Ilme Kurro

Linnavara spetsialist

Linnavara valdamine, kasutamise ja käsutamise koordineerimine, maamaksuregistri haldamine

+372 435 4753

ilme.kurro@viljandi.ee 
Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel

Heikki Teearu

Teedespetsialist

Teede ja tänavate ehitamine, remont ja hooldustööd, kaevetööde ja liikluse sulgemise load, liikluskorraldus, järelevalve

+372 435 4715

+372 5333 8223

heikki.teearu@viljandi.ee 
Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel

Age Alas

Haljastuse ja heakorra spetsialist

Viljandi linna haljastuse ja heakorra tegevuse koordineerimine, raie- ja hoolduslõikuslubade väljastamine, konkursi "Kaunis Viljandi" komisjoni töö koordineerimine, avalike mänguväljakute parendamine, projektikomisjoni töös osalemine, linna jõulupuu paigaldamise korraldamine
 

+372 435 4756

+372 5646 2790

age.alas@viljandi.ee 
Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel

Villem Kutti

Keskkonnaspetsialist

Viljandi linna keskkonna-ja looduskaitselise tegevuse koordineerimine ning jäätmehoolduse korraldamine

+372 435 4718

+372 5865 0636

villem.kutti@viljandi.ee 
Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel