Valimistulemused

 

Paindlik jaoskonna valik

• Valija ei ole enam seotud oma kodule lähima valimisjaoskonna hääletamisruumiga.
• Valija saab hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis.
• Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

 

• Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt. Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine.
• Pühapäeval saab jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle ära muuta.

 
Väljaspool elukohta hääletamine

On mõeldud valijatele, kellel pole võimalik eelhääletamise päevadel ega valimispäeval hääletada oma elukohajärgses valimisringkonnas asuvas valimisjaoskonnas.
Esmaspäevast kuni neljapäevani on avatud üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.


E-hääletamine
Hääletamine toimub ööpäevaringselt veebilehel www.valimised.ee. E-hääletamine algab esmaspäeval kell 9.00 ja lõpeb laupäeval kell 20.00.
Pühapäeval e-hääletada ei saa, aga elektrooniliselt hääletanud valijal on õigus muuta oma häält hääletades hääletamissedeliga kuni valimispäeva kella 20.00-ni.
E-hääletamise alustamiseks tuleb minna valimiste veebi avalehele.
E-hääletamiseks on vajalik ID-kaart või mobiil-ID ja arvuti. Nutiseadmega e-hääletada ei saa. Täpsemalt loe siit.
 
Jaoskonnas hääletamine
Jaoskonnas saab hääletada esmaspäevast pühapäevani.
Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi alusel (ID-kaart, pass, juhiluba)
Elektroonilisse nimekirja tehakse märge ning väljastatakse valijale hääletamissedel allkirja vastu
Valimiskabiinis kirjutab valija hääletussedelile kandidaadi numbri
Enne sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnakomisjoni töötaja sedeli välisküljele pitseri
 
Kodus hääletamine
Kodus saab hääletada valimisnädalal reedest kuni pühapäevani.
Taotluse saab esitada e-kirjaga (valimised@viljandi.ee) või telefoni teel (5430 1415)

Taotlusi võetakse vastu hiljemalt 15.10 ja 16.10 kell 20 ning 17.10 kell 14

 
Valimisõigus
Hääletamisõigus on vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.
Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada
- Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud
- Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud
- Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.
 
Valimiste teabeleht
Valijakaarte enam ei saadeta. Selle asemel saadetakse teabeleht.
Teabeleht saadetakse hiljemalt oktoobri esimesel nädalal. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
Teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad linnas.
 
Poliitiline agitatsioon
Poliitiline välireklaam on lubatud kogu valimisperioodi ajal.
Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.
 
 

Riigi valimisteenistuse veebileht on valimised.ee
Valimiste infoleht