Arhitektuuriamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Olav Remmelkoor

Peaarhitekt - arhitektuuriameti juhataja

Arhitektuuriameti juhtimine, arhitektuuri- , planeerimis- ja projekteerimisalase tegevuse korraldamine

435 4739; 5342 7054
olav.remmelkoor@viljandi.ee

Kristi Kangilaski

Linnakunstnik

Linnakujunduslike ideede väljapakkumine. Linnakujunduslike ja reklaamialaste küsimuste lahendamine.

435 4744; 518 7355

kristi.kangilaski@viljandi.ee

 
PLANEERINGUTEENISTUS  

Jaak Reinula

Planeeringuteenistuse juht

Teenistuse juhtimine, projekteerimise aluste koostamise korraldamine (sh detailplaneeringud ja projekteerimistingimused)

435 4743; 5197 9055

jaak.reinula@viljandi.ee

Kertu Rang

Planeeringu-
spetsialist

Detailplaneeringute koostamise korraldamine, avalikkuse kaasamine ja eelnõude koostamine, detailplaneeringute andmekogude pidamine, planeeringute koostamises osalemine

5194 3746

kertu.rang@viljandi.ee

Urmas Parre

Maakorralduse spetsialist

Maakorralduslike ja maaga seotud küsimuste lahendamine, sh tööde korraldamine

435 4754

urmas.parre@viljandi.ee

 
PROJEKTIDE JA JÄRELEVALVE TEENISTUS

Hans Priks

Projektide ja järelevalve teenistuse juht

Teenistuse juhtimine, ehitusjärelevalve korraldamine, ehitusprojektide tellimise korraldamine

435 4741; 5196 6078

hans.priks@viljandi.ee

Kätrin Kell

Ehitusprojektide spetsialist

Linna omandis olevate hoonete ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks planeeringute ja ehitusprojektide tellijafunktsiooni täitmine

5194 7991

katrin.kell@viljandi.ee

Margus Meo

Ehitusspetsialist

Ehitusjärelevalve toimingute tegemine, ehitisregistri pidamine

435 4717; 525 8720

margus.meo@viljandi.ee

Monika Vestman

Kultuuriväärtuste spetsialist

Ajaloolise linnaehitus- ja arhitektuuripärandi kaitse korraldamine

435 4742; 5199 3379

monika.vestman@viljandi.ee