Viljandi kesklinna ehitustööd

15.09.20

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

2. septembril muutub Tallinna, Uue ja Uku tänava ristmiku liikluskorraldus

Seoses Viljandi kesklinna tänavate rekonstrueerimise järgmise etapi algusega suletakse kolmapäeval, 2. septembril liikluseks Tallinna, Uue ja Uku tänava ristmikud. Kui Uku tänava ristmik suletakse täielikult, siis Tallinna ja Uue tänava ristmikul hakkavad läbi pääsema ühistransport ja kohalikud elanikud, kes vajavad ligipääsu oma kinnistule. Juurdepääs Keskuse tänavale, Centrumi kaubanduskeskusele ja bussijaamale jääb endiselt Uuelt tänavalt, kuid Tallinna tänavale pääsemiseks tuleb kasutada Maramaa puiesteed.

Muutub ka ühistranspordi liikumine. Uue tänava poolt tulevad bussid hakkavad sooritama Centrumi juures vasakpööret Tallinna tänavale ja liiguvad sealt edasi Jakobsoni tänavale turu poole. Bussijaama juures Uuel tänaval asuv saabuvate busside peatus jääb alles, kuid saab ajutise tähistuse ja liigub Tallinna tänavale. Bussijaama peatused Tallinna tänaval jäävad kasutusest välja, nende asemel luuakse Köleri tänavale ajutised peatused.

Tallinna ja Jakobsoni tänavate ristmikku saab endiselt läbida vaid otse, Viiratsi suunal. Kesklinna poolt Tallinna tänavat pidi haigla juurde ja sealt tagasi suunduvad bussid nr 10 ja 2A hakkavad liikuma marsruudil Uku – Köleri – Looga – Nurme – Tallinna ja vastupidi. Muus osas jäävad bussid endiselt kasutama Kivi ja Savi tänavat.

Seoses liikluskorralduse muudatusega kehtestatakse mitmel pool täiendavad parkimiskeelu alad, millest tuleb kinni pidada, et tagada ühistranspordi läbipääs.

Bussiliin 2A

Bussiliin 10 kesklinnast haiglasse

Bussiliin 10 haiglast kesklinna

2020. aasta kevadel algavate ehitustööde käigus saavad uue ilme Vabaduse plats, Tallinna tänav Tasuja puiestee ja Tartu tänava vahelisel lõigul, Vaksali tänav Tallinna ja Hariduse tänava vahelisel lõigul, Tasuja puiestee, Vabaduse plats 4 parkla ja Vana-Vaksali tänav. Lisaks lammutatakse Vabaduse plats 6 hoone.

 
 Lisainfo nägemiseks vajuta töömaa peale

I etapp - Tallinna ja Vaksali tn, Tasuja pst

Algus 1. aprill

Vaksali tänaval on tööde esimeses etapis kavas Tasuja – Kaalu lõigu ehitus spordihoone poolses küljes. Tallinna tänava vanalinna poolne kõnnitee valmib aprilli lõpuks, kaubamaja poolse kõnnitee ehitus algab mai keskel ja see valmib juuni lõpuks. Sõidutee ja trasside ehitus kestab aprilli keskpaigast kuni augusti lõpuni.

II etapp - Vabaduse plats, Tasuja pst, Vabaduse plats 4 parkla, Vabaduse plats 6 lammutus

Algus aprilli lõpus

Selles etapis ei tehta töid Vabaduse plats 6 ees olevas parklas ja elektriautode laadimispunktis. Vabaduse plats 6 lammutustööd algavad juuni keskel ja kestavad ligikaudu poolteist kuud. Pärimusmuusika festivali ajal lammutustöid ei tehta ja objekt konserveeritakse. Teise etapi tööd lõpetatakse oktoobri lõpuks.

III etapp - Vaksali tn (Hariduse-Kaalu)

Algus juuni lõpus

Selle etapi sõidutee valmib augusti ja kõnniteed oktoobri lõpuks.

IV etapp - Vana-Vaksali tänav

Algus aprill/juuni

Sõidu- ja kõnniteede ehitus algab juuni keskel, raadamise ja kasvupinnase koorimisega alustatakse juba aprillis. Enamus selle etapi töid saab enne uue õppeaasta algust valmis. Septembris ja oktoobris tehakse töid üksikutes kõnniteelõikudes, parklaaladel ja paigaldatakse teine kiht asfalti.

Ehitusmaa joonis

 

Lisainfo: Marek Rand, Tallinna Teede AS-i projektijuht, marek.rand@ttas.ee, 5680 4842

 

Ehitusprojekti joonised:

Tallinna tänav

Tasuja pst ja Vabaduse plats

Vabaduse plats ja Vaksali tn

Vaksali ja Vana-Vaksali tn

Vana-Vaksali tn

 

Projekt: «Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine»

  • Projekti eesmärk on kujundada keskväljakust just Viljandile omane visiitkaart ning muuta Viljandi kesklinn atraktiivseks ja väärtuslikuks keskkonnaks ettevõtjate, linna- ja maakonna elanike ning külastajate jaoks. 
  • Toetus maksimaalselt 2 720 136,85 €
  • Abikõlbulik periood 01.08.2019-30.06.2021
  • Projekti tulemusnäitajateks on:
    • Projektiga seotud kaudsete lisandunud töökohtade arv üks aasta pärast projekti lõppu on 9 ning kolm aastat pärast projekti lõppu on 33;
    • Projektiga seotud mitterahalist abi saavate ettevõtete arv on projekti lõppedes 75.
  • Ehitustööde läbiviimise aeg 01.04.2020-15.11.2020 (haljastustööd osaliselt 2021 kevadel)

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Projekti aluseks on Viljandi peatänava ja linnaruumi arhitektuurivõistluse võidutöö TASA SÕUAB". Arhitektibüroo: AT Home OÜ. Arhitektid: Ülle Maiste, Diana Taalfeld, Anne Saarniit, Roomet Helbre, Taavi Kuningas ja Mihkel Urmet.